Aangepaste Rapportage

Aangepaste rapportage

Meer nodig dan onze standaard CloudTalk-statistieken? Gebruik filters om gegevens naar eigen inzicht te bekijken (bijvoorbeeld op medewerker, telefoonnummer, wachtrij of tijdsbestek). Dit genereert rapporten die relevant zijn voor jouw bedrijf.

We bieden verschillende manieren waarop je rapporten kunt aanpassen via het CloudTalk Dashboard. Naast het filteren van statistieken voor inkomende, uitgaande en gemiste oproepen, kan je ook gegenereerde medewerkersstatistieken en oproeplogboeken downloaden.

Hoe je statistieken kan filteren

Op oproepgeschiedenis

screenshot van aangepast rapportagedashboard

In eerste instantie start het Dashboard vanaf het tabblad Oproepgeschiedenis. Daar vind je een holistisch overzicht van statistieken over alle oproepen die binnen de opgegeven periode hebben plaatsgevonden. Die worden weergegeven in de rechterbovenhoek van de pagina.

Onder de filter datum en tijd zie je mogelijk extra filters. Je kan kiezen om te filteren op oproepclassificatie, oproeptag, groep, medewerker of nummer. Gekozen filters zijn van invloed op de gegevens die worden weergegeven in de grafiek, de oproepgeschiedenislogboeken en de statistiekentotalen: Totaal aantal oproepen, Gemiste oproepen, Gem. Duur van de oproep, en Gem. Wachttijd.

Je kan oproepgeschiedenislogboeken downloaden in de .xlsx-bestandsindeling.

Op Inkomend

screenshot van inkomende statistieken

De tab Inkomend toont alleen gegevens voor inkomende oproepen. Je kan deze gegevens verder specificeren met dezelfde extra filters die worden aangeboden door het tabblad Call History.

Statistieken totalen weergeven Gemiste inkomende oproepen, voicemailoproepen, verlatingspercentage, gem. Wachttijd, Max. Wachttijd, en Gem. Verlatingstijd.

Je kan via je telefoonnummer zoeken naar belgeschiedenislogboeken voor inkomende oproepen.

Op uitgaand

screenshot statistieken uitgaande oproepen

De tab Uitgaand toont alleen gegevens voor uitgaande gesprekken. Je kan deze gegevens verder specificeren met dezelfde extra filters die worden aangeboden door het tabblad Call History.

Statistieken totalen berekenen Totaal aantal gesprekken, gespreksduur, gem. Duur van de oproep, Max. Duur van de oproep.

Net als in het geval van het inkomende tabblad, kan je via je telefoonnummer zoeken naar belgeschiedenislogboeken voor inkomende oproepen.

Op gemiste oproepen

gemiste oproepen grafiek

Je kan de pagina Gemiste oproepen vinden door op de blauwe tekst “Meer” naast de statistieken van Gemiste inkomende oproepen te klikken. Ofwel via de tab Inkomend of Belgeschiedenis. Deze pagina toont alleen gegevens voor gemiste oproepen.

Je kan deze gegevens verder filteren op status, oproeptag, groep of nummer. Statistiektotalen voor gemiste oproepen weergeven Totaal aantal inkomende oproepen, gemiste inkomende oproepen, voicemailoproepen, verlatingspercentage, gem. Verlatingstijd, en Max. Verlatingsuur.

De oproepgeschiedenislogboeken verschijnen onder aan de pagina.

Op medewerkers

medewerker rapportage screenshot

Op de tab Medewerkers wordt een diagram weergegeven dat is gefilterd op Activiteirof Oproepen door een medewerker. Je kan gegevens verder filteren op oproepclassificatie, oproeptag, groep, medewerker(opnieuw), of nummer. Statistiektotalen voor medewerkers berekenen de Totaal aantal gesprekken, Gem. Gespreksduur, inkomende gesprekken, en Uitgaande oproepen.

Statistieken van medewerkers logboeken kunnen onderaan de pagina worden gedownload.

Hoe je logboeken en statistieken kan downloaden

Oproepgeschiedenislogboeken ophalen

Oproepgeschiedenislogboeken

Scrol op het tabblad Oproepgeschiedenis omlaag naar de onderkant van de pagina om toegang te krijgen tot de Oproepgeschiedenislogboeken. Klik op de blauwe “Download” knop.

Je krijgt een kopie van alle logboeken binnen de geselecteerde filters, uit de tijdsperiode die is ingesteld in de rechterbovenhoek. Bestanden worden gedownload als xlsx-indeling, die je kan openen met Microsoft Excel, Apple Numbers en OpenOffice Calc.

Na het downloaden worden er extra velden geregistreerd die verder gaan dan de velden die je op het dashboard kan zien. Zoals Beltijd en gesprekstijd, oproepcategorie, oproeptype, enz.

Oproepgeschiedenislogboeken

Statistieken van medewerkers

Vanaf het tabblad Medewerkers kan je statistische logboeken van medewerkers downloaden door op de blauwe knop “Download” te klikken. Je vind deze onder de display statistieken.

Logboeken tonen Inkomende en Uitgaande oproepen van de medewerker binnen de tijdsperiode die je in de rechterbovenhoek hebt geselecteerd. Dit gebeurt volgens alle groeps-, medewerker- of nummerfilters die je eerder hebt ingesteld.

Net als bij Oproepgeschiedenislogboeken, worden medewerkerbestanden gedownload als xlsx-indeling, toegankelijk via Microsoft Excel, Apple Numbers en OpenOffice Calc.

Gedownloade medewerkerlogboeken tellen extra velden zoals beltijd, gesprekstijd, inactieve tijd en meer.

tabel met medewerkerstatistieken

Gerelateerde Links

Wil je dieper ingaan op aangepaste rapportage?