Termeni și Condiții

Ultima actualizare: 5 iulie 2022

Acești Termeni și condiții online („Termeni și condiții „) de către și între CloudTalk, s.r.o., o companie înregistrată în Slovacia, cu sediul social la Západný rad 31, 811 04 Bratislava, înregistrată la Registrul comercial slovac al Tribunalului districtual Bratislava I, cu numărul de identificare 46 817 832 sau filiala sa CloudTalk.io, Inc, o corporație din Delaware înființată în conformitate cu Legea generală a corporațiilor din Delaware, cu sediul social la 1201 N. Orange Street, Suite 7160, Wilmington, Delaware, cod poștal 19801, („CloudTalk„) și Clientul (așa cum este definit mai jos), împreună cu oricare și toate Formularul (Formularele) de comandă, Achizițiile, Anexele și/sau Anexele aplicabile (fiecare, așa cum este definit mai jos) (colectiv, „Acordul„), constituie un acord obligatoriu între CloudTalk și Client și stabilesc termenii și condițiile în temeiul cărora Clientul poate accesa și/sau utiliza Site-ul și Serviciile.

Dând clic pe „Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile” atunci când se abonează la oricare dintre Servicii sau când utilizează în alt mod oricare dintre Servicii, Clientul:

(i) recunoaște că a citit, că a fost de acord și că va respecta acest Acord;
(ii) garantează și declară că: (a) reprezentantul său are cel puțin optsprezece (18) ani sau vârsta legală aplicabilă pentru a încheia un acord obligatoriu; și (b) are dreptul, puterea și autoritatea de a încheia prezentul acord în numele companiei, al corporației, al organizației guvernamentale sau al altei entități juridice și de a obliga organizația respectivă la acești Termeni și Condiții.

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE ACEST ACORD PENTRU A TE ASIGURA CĂ AI ÎNȚELES FIECARE PREVEDERE. CLIENTUL RECUNOAȘTE CĂ A CITIT ACEST ACORD, CĂ L-A ÎNȚELES ȘI CĂ ESTE DE ACORD SĂ FIE OBLIGAT SĂ RESPECTE TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUIA. ÎN CAZUL ÎN CARE CLIENTUL NU ESTE DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, CLIENTUL NU ARE DREPTUL DE A UTILIZA SERVICIILE.

1. Definiții

Afiliat” înseamnă orice entitate existentă din când în când care, în mod direct sau indirect, controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu entitatea în cauză. Control înseamnă a avea drepturi asupra a mai mult de 50% din capitalul, proprietatea sau drepturile de vot ale entității respective.

Pagina de facturare” înseamnă o parte a Contului Clientului în care Clientul poate găsi diverse informații cu privire la Planul său și la Serviciile utilizate, de exemplu, informații de facturare, valoarea creditului etc.

Contul Clientului” înseamnă contul numerotat stabilit de CloudTalk și asociat Clientului și Serviciilor furnizate Clientului în temeiul prezentului Acord.

„Informații privind Contul Clientului”înseamnă informațiile de contact comercial asociate contului; înregistrările de utilizare a serviciilor; datele de configurare și înregistrările de date privind apelurile Clientului. „

„Administrator”înseamnă persoana/persoanele cu vârsta minimă de 18 ani din organizația Clientului recunoscută/recunoscute de sistemele CloudTalk ca fiind învestită/învestite cu drepturi specifice în ceea ce privește Serviciile, care este (sunt) responsabilă(e) de administrarea și gestionarea Conturilor Clientului și are (au) acces la funcționalitățile specifice atașate acestora.

„Numărul CloudTalk” înseamnă numărul de telefon furnizat Clientului de către CloudTalk.

CloudTalk Dashboard” (panou de bord) înseamnă portalul online prin intermediul căruia Administratorul (Administratorii) controlează setările, poate (pot) selecta Planul Clientului, orice alte Servicii și monitorizează utilizarea Contului (Conturilor).

„Informații confidențiale” înseamnă orice informații de proprietate și confidențiale dezvăluite, în cursul și pe durata de valabilitate a Contractului, de către o Parte (denumită „Partea divulgatoare„) către o altă Parte (denumită „Partea primitoare„).

Client„” înseamnă, în cazul unei persoane fizice care acceptă prezentul Acord în nume propriu, respectiva persoană fizică sau, în cazul unei persoane fizice care acceptă prezentul Acord în numele unei companii sau al unei alte entități juridice, compania sau cealaltă entitate juridică în numele căreia respectiva persoană fizică acceptă prezentul Acord, precum și orice afiliat al respectivei companii sau al altei entități juridice, care s-au înscris la Achiziții și/sau la Formularul (Formularele) de comandă.

Datele Clientului” înseamnă datele din apelurile, facsimile, mesajele, mesajele vocale, înregistrările vocale, fișierele partajate, conferințele, metadatele apelurilor, datele de configurare sau alte comunicări transmise sau stocate prin intermediul Serviciilor.

Data intrării în vigoare” înseamnă data la care Clientul se abonează pentru prima dată la oricare dintre Servicii sau data semnării de către Client a Formularului de Comandă.

Taxe” înseamnă, în mod colectiv, Taxele fixe, Taxele de utilizare și orice alte taxe și tarife aplicabile asociate Serviciilor. Taxele pot fi indicate fie în dolari, fie în euro, după caz.

Proprietate intelectuală” înseamnă toată proprietatea intelectuală și tehnologia, indiferent de formă, inclusiv, fără a se limita la: (a) lucrări de autor publicate și nepublicate; (b) invenții și descoperiri, inclusiv, dar fără a se limita la metode de afaceri, compoziții ale materiei, metode și procese și noi utilizări pentru oricare dintre elementele precedente; (c) cuvintele, denumirile, simbolurile, dispozitivele, desenele și modelele și alte denumiri, precum și combinații ale elementelor precedente, utilizate pentru a identifica sau a distinge o afacerec, un bun, un grup, un produs sau un serviciu sau pentru a indica o formă de certificare; (d) informații care nu sunt în general cunoscute sau ușor de obținut prin mijloace adecvate, indiferent dacă sunt tangibile sau intangibile; și (e) programe de calculator, sisteme de operare, aplicații, firmware și alte coduri, inclusiv toate codurile sursă, codurile obiect, interfețele de programare a aplicațiilor, fișierele de date, bazele de date, protocoalele, specificațiile și alte documente aferente.

Lege” înseamnă orice lege, statut, regulament, normă, ordonanță, îndrumare administrativă, tratat, convenție și/sau ordin judecătoresc sau administrativ sau hotărâre a oricărui organism de conducere cu jurisdicție asupra Serviciilor, a Clientului și/sau a utilizării Serviciilor de către Client.

Formularul de comandă” înseamnă documentul care poate fi încheiat între Client și CloudTalk, din când în când, pentru a compensa anumite taxe, Planul selectat, Termenul formularului de comandă și alți termeni importanți asociați cu acest Acord și semnat de Client.

Termenul Formularului de comandă” înseamnă termenul stabilit în Formularul de comandă.

Plan” înseamnă, oricare dintre planurile de abonament puse la dispoziția Clientului ale căror caracteristici sunt enumerate pe Site și pe care Clientul le poate selecta fie prin intermediul unei Achiziții, fie prin executarea unui Formular de comandă, inclusiv Numerele CloudTalk, după caz. Pentru evitarea oricărui dubiu, perioada de Probă Gratuită va fi, de asemenea, considerată un Plan.

Termenul Planului” înseamnă, în mod general, Termenul Inițial al Planului și Termenul de Reînnoire a Planului.

Achiziție” înseamnă o comandă pentru anumite Servicii CloudTalk, inclusiv Planurile și Numerele CloudTalk, care este plasată prin intermediul CloudTalk Dashboard (Panoul de bord) sau al Site-ului.

Reprezentanți” înseamnă Afiliații unei Părți și angajații, funcționarii, directorii, agenții sau alți reprezentanți ai acesteia și ai acestora.

Servicii” înseamnă oricare și toate serviciile puse la dispoziția Clientului de către CloudTalk din când în când, în conformitate cu Formularul de Comandă sau Achiziție și/sau furnizate de CloudTalk în temeiul prezentului Acord.

Site” înseamnă www.cloudtalk.io sau www.cloudtalk.com.

Utilizator” înseamnă un angajat, consultant, contractant sau orice persoană folosește serviciile prin intermediul Contului Clientului, fără drepturi specifice de administrare și gestionare atașate acestuia

2. Descrierea serviciilor CloudTalk

CloudTalk operează și oferă soluții și servicii de telefonie online care includ gestionarea apelurilor și care se integrează cu diverse aplicații ale unor terțe părți care nu sunt afiliate cu CloudTalk („Integrări„). O descriere generală a sistemului de telefonie CloudTalk este disponibilă pe Site. CloudTalk nu este un furnizor de „apel de ton”, iar serviciile sale nu înlocuiesc nicio linie telefonică, fie că este vorba de linii cu fir, fără fir sau bazate pe internet, iar anumite numere selectate și/sau anumite servicii e posibil să nu poată fi accesate prin intermediul Serviciilor. Clientul confirmă și este de acord că Serviciile nu suportă niciun fel de apeluri de urgență către orice tip de spitale, agenții de aplicare a legii, unități de asistență medicală sau orice tip de serviciu de urgență (denumite în mod general „Servicii de Urgență„) sau servicii premium, cu suprataxă sau speciale de orice fel, care ar putea fi necesar să fie obținute/primite de la un furnizor local de servicii de telefonie. În plus, Clientul confirmă și este de acord că: (i) CloudTalk nu este obligată să ofere acces la niciun Serviciu de urgență în conformitate cu nicio lege în vigoare; și ii) este responsabilitatea Clientului să informeze Utilizatorii și Administratorii că accesul și/sau apelurile la Serviciile de urgență nu sunt accesibile prin intermediul Serviciilor.

Înainte de a se abona, Clientul trebuie să se asigure că furnizorii săi de servicii de telefonie/internet sau administratorii de rețea permit efectuarea și primirea de apeluri telefonice direct prin intermediul browserului Chrome (cel puțin versiunea 58), a unei aplicații mobile sau a oricărui telefon SIP. În caz contrar, utilizarea serviciului nu este posibilă.

Este responsabilitatea Clientului să se asigure că, pentru a primi un serviciu de calitate:

 • acesta dispune de o conexiune la internet de înaltă calitate, cu o viteză reală de 100 kbps pe canal;
 • datele fluxului de voce sunt prioritizate pe fluxurile de rețea;
 • utilizarea echipamentelor de acces respectă integritatea mesajelor SIP;
 • timpul de răspuns între dispozitivul clientului și sistemul CloudTalk nu trebuie să fie mai mare de 150 de milisecunde;
 • fluxurile sunt deschise către porturile TCP 443, 1443, 2443 și 5060 și UDP 16384-32768;
 • codecurile sunt utilizate în ordinea preferințelor: OPUS, Speex, G711 (PCMA, PCMU).

Clientul poate găsi orice informații suplimentare despre configurațiile și cerințele rețelei și ale dispozitivelor la subpagina https://help.cloudtalk.io/.

3. Calitate, Întreținere și Accesibilitate

3.1 Termeni Generali. Serviciile sunt concepute pentru a fi disponibile cu întreruperi minime în afara perioadelor de întreținere programate în mod regulat. CloudTalk poate modifica, îmbunătăți și/sau înlocui funcții ale Serviciilor din când în când, cu sau fără notificare sau publicare pe Site, cu condiția să nu reducă în mod semnificativ funcțiile cheie, caracteristicile și/sau securitatea Serviciilor pe durata Termenului (așa cum este definit mai jos) fără a obține aprobarea prealabilă scrisă a Clientului. Aprobarea prealabilă scrisă a Clientului nu este necesară în cazul în care astfel de modificări, îmbunătățiri sau înlocuiri sunt impuse de legislația aplicabilă.

3.2 Cerințe privind echipamentul. Clientul confirmă și este de acord că funcționarea standard a Serviciilor depinde de menținerea de către Client a unui acces adecvat la Internet, de disponibilitatea unei surse de alimentare adecvate și de utilizarea unei configurații corecte a echipamentului. De asemenea, Clientul recunoaște și este de acord că o serie de factori în afara controlului CloudTalk pot avea un impact asupra calității comunicațiilor Clientului și asupra accesului și/utilizării Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la: Rețeaua locală a Clientului, liniile publice de internet, rețeaua publică de telefonie comutată, furnizorul de servicii de internet al Clientului și/sau hardware-ul rețelei locale. CloudTalk nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio perturbare, întrerupere sau întârziere cauzată de orice defecțiune a oricăruia dintre aceste elemente sau a oricărui alt element asupra căruia CloudTalk nu are niciun control.

3.3 Accesibilitate. Clientul, utilizatorii și/sau administratorii (sau CloudTalk la cererea Clientului) vor alege o parolă și un nume de utilizator unic (denumite colectiv „Detalii de conectare„) pentru fiecare Utilizator sau Administrator. Clientul recunoaște și este de acord că îi este interzis să împărtășească Detaliile de Conectare cu orice terță parte. Clientul va fi responsabil pentru confidențialitatea și utilizarea Detaliilor de Conectare. Clientul va fi, de asemenea, responsabil pentru toate comunicările electronice, inclusiv cele care conțin informații de afaceri, înregistrarea contului, informații despre titularul contului, informații financiare, Date ale Clientului și toate celelalte date de orice fel introduse electronic prin intermediul Serviciilor. Toate comunicările electronice transmise prin intermediul Contului Clientului vor fi considerate ca fiind trimise de către Client. CloudTalk poate rezilia oricare dintre Servicii și/sau acest Acord dacă consideră, la propria discreție, că obligațiile cuprinse în această Secțiune 3.3. au fost încălcate de Client. CloudTalk nu este responsabil pentru nicio încălcare a securității cauzată de eșecul Clientului de a menține confidențialitatea și securitatea oricăror Detalii de Conectare. Clientul este de acord să anunțe imediat CloudTalk în cazul pierderii, furtului sau dezvăluirii unora sau a tuturor detaliilor de conectare, dacă Clientul consideră că confidențialitatea sau securitatea unora sau a tuturor detaliilor de conectare a fost compromisă în vreun fel sau în cazul în care Clientul află despre un acces neautorizat posibil sau real la și/sau utilizarea site-ului și/sau a serviciilor. În măsura permisă de lege, Clientul va fi răspunzător pentru toate cheltuielile, daunele, pierderile și costurile, inclusiv costurile de raportare, costurile de notificare, recuperarea și remedierea problemelor legate de sistemul de securitate a datelor, taxele de utilizare și amenzile, taxele, hotărârile civile și onorariile rezonabile ale avocaților care rezultă din eșecul Clientului de a proteja Detaliile de conectare ale Clientului și informațiile și datele acestuia, așa cum se prevede în prezentul document.

3.4 Întreținere. CloudTalk poate fi nevoită să suspende accesul și/sau utilizarea Serviciilor și/sau a Site-ului pentru a permite operațiuni de întreținere, modernizare, îmbunătățiri ale Serviciilor și/sau ale Site-ului, inclusiv în caz de urgență. CloudTalk se va strădui să anunțe Clientul în avans, atunci când este posibil, și să efectueze astfel de lucrări de întreținere, dacă este posibil, în afara programului de lucru obișnuit.

4. Proprietatea intelectuală

4.1 Licență limitată. Sub rezerva și cu condiția respectării continue și depline de către Client a tuturor termenilor și condițiilor din prezentul Contract, CloudTalk acordă Clientului și Utilizatorilor și Administratorilor săi, pe durata Termenului, o licență și un drept limitat, revocabil, netransferabil, neexclusiv și neexclusiv de acces și utilizare a Serviciilor și a Site-ului numai în scopuri comerciale interne, sub rezerva celorlalți termeni și condiții din prezentul Contract.

4.2 Restricții. Clientul nu trebuie și este obligat să se asigure că Utilizatorii și Administratorii săi nu vor: (i) să subconcesioneze, vândă, închirieze, transfere, atribuie, distribuie sau să exploateze în alt mod comercial sau să pună Serviciile, sau orice parte a acestora, la dispoziția oricărei terțe părți, cu excepția Utilizatorilor și Administratorilor; și (ii) să modifice, să realizeze lucrări derivate, să dezasambleze, să compileze invers sau să facă vreo decodificare a Serviciilor sau a oricărei părți a acestora și nu va construi un produs sau serviciu similar sau concurent. Clientul nu trebuie și este obligat să gestioneze faptul că Utilizatorii și Administratorii săi nu vor utiliza funcționalitatea de înregistrare a apelurilor în cazul în care informațiile privind cardul de credit, cardul de debit sau alte informații de plată sunt puse la dispoziția Clientului, Utilizatorului și/sau Administratorilor în timpul unui apel.

4.3 Proprietatea CloudTalk. Clientul recunoaște și este de acord că: (i) CloudTalk și Afiliații săi dețin toate drepturile, titlurile și interesele în și pentru toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Serviciilor și a Site-ului, precum și orice conținut al acestora; (ii) licența limitată acordată Clientului în Secțiunea 4.1 nu conferă niciun drept asupra Serviciilor, expres sau implicit, altele decât cele acordate în mod expres în prezentul document. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres Clientului sunt rezervate de CloudTalk și de autorii săi. Serviciile pot conține software sau cod open source și Clientul recunoaște că utilizarea abuzivă a Serviciilor poate încălca drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

4.4 Date ale Clientului. Clientul acordă CloudTalk și afiliaților săi o licență și un drept limitat, neexclusiv, fără redevențe, de a utiliza, copia, transmite, distribui și stoca Datele Clientului în măsura în care este necesar sau de dorit pentru CloudTalk pentru a furniza Clientului Serviciile și pentru a îmbunătăți Serviciile. CloudTalk va dezvălui sau va furniza Datele Clientului numai părților care au nevoie să le acceseze pentru ca CloudTalk să furnizeze Serviciile în conformitate cu prezentul Acord. De asemenea, Clientul acordă prin prezenta dreptul lui CloudTalk de a utiliza și reproduce numele, logo-ul și mărcile comerciale ale Clientului pentru a identifica Clientul ca fiind un client CloudTalk pe Site și alte materiale de marketing. În cazul în care Clientul nu este de acord cu utilizarea și/sau reproducerea numelui, a logo-ului și/sau a mărcilor comerciale ale Clientului pentru a identifica Clientul ca și client CloudTalk, Clientul trebuie să notifice dezacordul său către CloudTalk la adresa de e-mail hello@cloudtalk.io.

4.5Feedback. CloudTalk poate solicita sau colecta și/sau Clientul poate furniza, din când în când, sugestii scrise, feedback sau comentarii ca parte a utilizării Serviciilor de către Client și/sau Utilizatori (denumite în mod general „Feedback„). Clientul recunoaște și este de acord că aceste Feedback-uri vor fi considerate proprietatea CloudTalk și a afiliaților săi. CloudTalk și Afiliații săi vor deține în mod exclusiv toate drepturile cunoscute în prezent sau care vor exista în viitor cu privire la Feedback în tot universul, în perpetuitate și vor avea dreptul de a utiliza Feedback-ul în orice scop, comercial sau de altă natură, fără compensații pentru furnizorul Feedback-ului.

4.6 Integrări. Clientul poate decide, la propria discreție, să integreze Serviciile cu Integrările. Astfel de Integrări nu sunt produse sau servicii CloudTalk, iar orice utilizare a Integrărilor se desfășoară exclusiv între Client și terța parte interesată. În cazul în care o Integrare este activată din spațiul de lucru CloudTalk al Clienților, Clientul trebuie să fie conștient de orice Date ale Clientului și/sau Informații confidențiale ale Clientului care vor fi partajate cu furnizorul terț și de scopurile pentru care furnizorul solicită accesul. Clientul garantează și declară că a obținut toate consimțămintele și licențele necesare pentru a transfera Datele Clientului de la Servicii la Integrări și/sau de la Integrări la Servicii și că va fi singurul responsabil pentru prelucrarea și utilizarea acestor date de către Integrări în conformitate cu Legea. CloudTalk nu va fi responsabil pentru orice utilizare, divulgare, modificare sau ștergere a Datelor Clientului și/sau a Informațiilor Confidențiale ale Clientului care sunt transmise către sau accesate de o Integrare.

5. Politica de utilizare permisă

Orice acces și/sau utilizare a Serviciilor de către Client, Utilizatorii și/sau Administratorii săi este condiționată de respectarea următoarei Politici de Utilizare Permisă („PUP„). Clientul nu trebuie și va face ca Utilizatorii și Administratorii săi să nu utilizeze Serviciile CloudTalk pentru:

 1. a evita sau dezactiva orice caracteristici tehnologice sau măsuri de securitate implementate în Servicii;
 2. a încălca orice lege, politică publicată sau orice politică sau cerință aplicabilă a unei terțe părți comunicată sau pusă la dispoziție de CloudTalk;
 3. a încălca proprietatea intelectuală a CloudTalk sau a unei terțe părți, confidențialitatea publicității sau alte drepturi tangibile sau intangibile și/sau să utilizeze, fără o licență valabilă, orice material sau conținut care face obiectul drepturilor de proprietate ale unei terțe părți;
 4. a transmite orice conținut ilegal;
 5. a utiliza Serviciile pentru analiză comparativă sau în orice alt scop decât cel necesar pentru a utiliza Serviciile pe care Clientul este autorizat să le utilizeze;
 6. a hărțui, a face rău unei alte persoane, a se angajea în spamming, phishing, pharming sau alte activități de publicitate, marketing sau alte activități nesolicitate în legătură cu orice comunicații nesolicitate (comerciale sau de altă natură), inclusiv, dar fără a se limita la apeluri telefonice sau mesaje vocale nesolicitate sau nedorite;
 7. a se angaja într-o activitate frauduloasă în detrimentul unor terțe părți sau a utiliza în alt mod Serviciile pentru a ocoli sistemele de identificare a telefoanelor;
 8. a efectua „robocall-uri” sau alte practici abuzive;
 9. a utiliza mecanisme de apelare automată (comutatoare, PABX, dialeri etc.);
 10. a utiliza orice tip de spider, virus, vierme, cal troian, time bomb sau orice alte coduri sau instrucțiuni care sunt concepute pentru a distorsiona, șterge, deteriora, emula sau dezasambla Serviciile;
 11. a expune o terță parte la materiale care sunt ofensatoare, dăunătoare pentru minori, indecente sau în orice alt mod reprobabile;
 12. a trimite orice comunicări, inclusiv mesaje de e-mail în numele sau care pretind că provin din partea CloudTalk; și
 13. a redirecționa numărul CloudTalk al Clientului către un alt(e) număr(e) de telefon capabil(e) să gestioneze mai multe apeluri simultane sau către o centrală telefonică privată sau un sistem anume.

Restricțiile cuprinse în prezenta secțiune 5 nu sunt complete sau exclusive. CloudTalk poate impune ocazional restricții suplimentare printr-o notificăre sau o postare pe site. CloudTalk poate suspenda sau rezilia Serviciile și/sau acest Acord în conformitate cu Secțiunea 12.4 dacă, la discreția exclusivă a CloudTalk, utilizarea Serviciilor de către Client, Utilizatorii săi și/sau Administrator încalcă termenii PUP-ului. Fără a aduce atingere prevederilor prezentului acord și în plus față de acesta, utilizarea de către Client a funcționalității de înregistrare a apelurilor trebuie să respecte toate legile și reglementările locale, inclusiv cerințele locale de notificare a acestora.

6. Numerele CloudTalk

6.1.Reguli de utilizare. Ca parte a Serviciilor, CloudTalk poate pune la dispoziția Clientului numere CloudTalk în mai multe țări. CloudTalk a încheiat acorduri cu furnizori de comunicații electronice reglementați, care pun la dispoziția programului CloudTalk numere de telefon din mai multe țări. Clientul recunoaște că furnizarea Numerelor CloudTalk este supusă regulilor de numerotare și practicilor de reglementare aplicabile în țările în care se află Clientul, Utilizatorii și / sau Administratorii, precum și în țara (țările) relevantă (relevante) din care au fost achiziționate Astfel de reguli și practici de reglementare se pot schimba sau pot fi modificate din când în când și, prin urmare, CloudTalk își rezervă dreptul de a modifica termenii prezentului document în măsura în care este necesar pentru a se conforma cu astfel de schimbări sau modificări. Clientul are dreptul de a achiziționa Numere CloudTalk și de a le atribui unui Cont al Clientului sub rezerva cerințelor de alocare afișate la abonarea Clientului la orice Servicii. Clientul este obligat să utilizeze Numerele CloudTalk în conformitate cu orice și toate Legile aplicabile, inclusiv cu astfel de cerințe de alocare aplicabile. CloudTalk își rezervă dreptul, la propria discreție, de a anula numerele CloudTalk abonate din orice motiv, inclusiv în cazul în care Clientul, administratorii și/sau utilizatorii săi încalcă astfel de cerințe de alocare aplicabile, fără penalități și fără a aduce atingere drepturilor sale de a solicita daune în acest sens.

6.2 Portabilitate. În cadrul utilizării serviciilor, clientul poate solicita un număr CloudTalk sau își poate porta numerele existente („Numărul existent„) în contul clientului, sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul document. Pentru a solicita portarea unui număr existent în contul unui client, Administratorul Contului deCclient pentru Contul Clientului în care clientul dorește ca numărul existent să fie portat trebuie să completeze toți pașii enumerați pe site și să furnizeze ocazional toate informațiile solicitate de CloudTalk, de orice alt furnizor de servicii relevant și/sau de o terță parte. Clientul trebuie să furnizeze informații exacte și detaliate către CloudTalk, orice alt furnizor de servicii relevant și/sau terță parte, pentru a porta un număr într-un Cont, iar Clientul declară și garantează că aceste informații sunt și vor fi în orice moment exacte, adevărate și actualizate. Clientul recunoaște și este de acord că, drept parte a procesului de portare, CloudTalk, orice alt furnizor de servicii relevant și/sau terț trebuie, ca parte a conformității sale cu Legea aplicabilă și cu standardele industriei, să urmeze anumite procese și că, prin urmare, finalizarea oricărei cereri de portare a numărului poate fi întârziată din motive care nu țin de controlul CloudTalk. CloudTalk trebuie, conform legii, să respecte toate cererile de portare valabile. Numerele de telefon pot fi portate din contul unui client în legătură cu acte sau omisiuni ale unor terțe părți, iar clientul recunoaște că: (i) poate fi imposibil pentru CloudTalk să împiedice o astfel de portare a numerelor din Contul Clientului; (ii) este posibil ca CloudTalk să nu fie în măsură să recupereze un număr de telefon transferat din contul unui client; și (iii) CloudTalk nu va fi răspunzător pentru un astfel de transfer. La rezilierea sau anularea contului unui client, toate numerele de telefon asociate cu Contul Clientului pot fi eliberate de CloudTalk dacă aceste numere nu au fost transferate la un alt furnizor înainte de anularea sau rezilierea contului. Clientul recunoaște și este de acord că este singurul responsabil pentru a se pune de acord cu noul său furnizor terț pentru a porta orice numere de telefon înainte de rezilierea sau anularea contului clientului și/sau rezilierea prezentului acord.

7. Prețuri, Facturare, Anulare și Rambursări

7.1 Proba gratuită. Clientul poate alege să încerce Serviciile pentru o anumită perioadă de la Data de Intrare în Vigoare și i se va permite să efectueze apeluri de ieșire pentru creditul (o astfel de probă a Serviciilor, „Probă gratuită„) specificat mai detaliat în momentul abonării la Proba gratuită. La sfârșitul perioadei de Probă Gratuită, Clientul poate achiziționa produse și servicii suplimentare care nu sunt incluse în perioada de Probă Gratuită prin selectarea unui Plan.

7.2 Fixed Fees. Customer may select a Plan on an annual basis and Customer may also select the corresponding currency for such Plan (either Euro or USD), and unless otherwise provided in the relevant Order Form, the fees associated to such Plan are indicated on the Site (such fees, the “Fixed Fees”). Additional CloudTalk Numbers purchased by Customer either via the CloudTalk Dashboard or listed in the relevant Order Form, as applicable shall also be deemed Fixed Fees. For the avoidance of doubt, fees associated with outbound calls or inbound calls (where applicable) are not included in the Fixed Fees. CloudTalk is entitled to update Fixed Fees at any time, and will provide notice to Customer at the email address on file with the Customer’s Account or via a pop-up on the Site and/or Customer’s Account, as decided by CloudTalk in its sole discretion. Such updated Fixed Fees will become effective ten (10) days after such notice to Customer. Customer must inform CloudTalk of Customer’s reasonable objection in writing within ten (10) days of receiving the notice provided under this provision. If the Parties, negotiating in good faith cannot reach agreement within thirty (30) days, Customer may terminate this Agreement without penalty by written notice to CloudTalk. Any use of the Services after the effectivity of updated Fixed Fees will be deemed as Customer’s acceptance of such updated Fixed Fees.

7.3 Taxe de Utilizare. Taxele asociate apelurilor de ieșire și/sau apelurilor de intrare, după caz, vor fi calculate prin înmulțirea tarifului pe minut aplicabil acestor apeluri („Tarife pe minut„) cu Timpul taxabil (așa cum este definit mai jos) (aceste taxe, „Taxele de Utilizare„). Utilizarea și durata apelurilor vor fi calculate după cum urmează: (i) în intervale de minute întregi; (ii) apelurile vor fi rotunjite la următorul interval de minut întreg la sfârșitul fiecărui apel în scopul facturării; (iii) se va considera că apelurile vor începe pentru (A) apelurile efectuate atunci când se stabilește și se înregistrează în sistemul CloudTalk o conexiune la numărul la care clientul încearcă să ajungă, iar pentru (B) apelurile primite (inbound) atunci când o conexiune de semnal de la apelant este înregistrată în sistemul CloudTalk; (iv) se va considera că apelurile se încheie atunci când Clientul sau corespondentul Clientului au încheiat apelul sau în cazul în care apelul s-a încheiat din cauza unei defecțiuni tehnice, dar un apel nu va fi considerat încheiat până când semnalul telefonului wireless al Clientului de deconectare a apelului nu este înregistrat în sistemul CloudTalk; (un astfel de calcul al duratei apelurilor, astfel cum este detaliat în (i) până la (iv) incluse, „Timp Taxabil„). CloudTalk are dreptul de a modifica tarifele pe minut în orice moment și fără notificare prealabilă. Clientul poate solicita Tarifele pe Minut aplicabile în prezent trimițând o cerere la sales@cloudtalk.io.

Serviciile vor fi supuse următoarelor condiții:

a) Apelurile de ieșire efectuate de către Client cu un telefon local/gratuit către țări din afara Uniunii Europene vor suporta Tarife de utilizare; b) apelurile primite de Client sunt gratuite, indiferent dacă provin sau nu dintr-o țară străină, cu condiția ca acestea să fie efectuate către un număr de telefon local sau geografic (non-toll-free); c) toate apelurile primite pe o linie telefonică gratuită vor suporta Taxe de Utilizare; d) orice apeluri sau comunicări interne (inclusiv, dar fără a se limita la apeluri, depuneri de mesaje vocale și transferuri de apeluri) între utilizatori sau între un utilizator și un administrator sunt gratuite, cu condiția ca aceste apeluri să fi fost efectuate prin intermediul Serviciilor; e) apelurile de ieșire pentru care CloudTalk primește supervizarea răspunsului (adică timpul de conectare), inclusiv timpul cât sună, trebuie să suporte un minim de un (1) minut de timp taxabil (supervizarea răspunsului poate fi generată și de sistemele de mesagerie vocală, de centralele telefonice private și de echipamentele de comutare intercentrală); f) apelurile redirecționate către telefoane mobile sau telefoane fixe sunt considerate apeluri de ieșire și vor suporta Taxe de utilizare, inclusiv în cazul în care Clientul a achiziționat un pachet de apeluri de ieșire/intrare nelimitate, la tariful aplicabil la momentul respectiv; și g) apelurile primite de Client de la o terță parte care utilizează o linie telefonică locală/toll-free, apel care este ulterior redirecționat sau transferat, sunt considerate a fi același apel; h) Clienții cu pachete de apeluri nelimitate sunt supuși politicii de utilizare echitabilă, iar pachetele de apeluri nelimitate sunt restricționate la apelarea a maximum 500 de numere de telefon unice pe lună.

7.4 Payment. By providing a valid credit or debit card information and/or bank account information (“Payment Method”), Customer expressly: (i) authorizes CloudTalk and/or any other company or individual acting as CloudTalk’s billing agent or other authorized person to charge the Payment Method as follows: (a) monthly for the Usage Fees; at the billing frequency chosen and specified by Customer on the relevant Order Form or Purchase, as applicable, for fees corresponding to Fixed Fees (the “Billing Frequency”); and (b) for any and all other fees in connection with the Services including recurring payments billed on annual basis and to continue attempting to charge and/or place holds on such Customer’s Payment Method until such amounts are paid in full; (ii) agrees to update such Payment Method from time to time as necessary; and (iii) acknowledges and agrees that CloudTalk will not be liable for any expired credit/debit card, insufficient funds or other charges Customer incurred as a result of such attempts to charge, and/or place holds on, such Payment Method. In the event Customer selects a Plan that includes a predetermined allotment of services, unless otherwise specifically provided as a part of such Plan, any unused allotment of such services from one billing cycle will not carry over to any future billing cycle. Customer agrees that it will be responsible for any and all fees, if any, associated with wire transfers used for payment of invoices to CloudTalk. Customer is obliged to pay all invoices within thirty (30) days of the invoice date.

7.5 Taxe. Taxele nu includ TVA (dacă este cazul), costuri/plăți, taxe sau orice alte taxe, impozite, taxe de înregistrare sau taxe care vor fi percepute suplimentar. Prin urmare, suma facturată și/sau sumele imputate la Metoda de Plată pot fluctua de la o lună la alta, iar Clientul este de acord să plătească toate taxele și/sau impozitele datorate.

7.6 Taxe de întârziere. În cazul în care Clientul este în întârziere cu plata Taxelor sau a unei părți din acestea, CloudTalk are dreptul de a solicita dobânzi de întârziere de 0,07% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, iar Clientul este obligat să plătească dobânda de întârziere la cererea CloudTalk în termenul stabilit în cerere. În plus, CloudTalk are dreptul la o taxă de recuperare administrativă de patruzeci (40) de euro pentru orice plată întârziată. Fără a aduce atingere celor de mai sus și în plus față de acestea, în cazul în care Clientul nu plătește facturile scadente în termen de treizeci (30) de zile, CloudTalk poate, la discreția sa, să suspende accesul Clientului la Servicii și/sau să rezilieze acest Contract, în totalitate sau parțial, în conformitate cu Secțiunea 12.4, fără nicio răspundere și fără a aduce atingere dreptului său de a pretinde toate sumele datorate de Client către CloudTalk, după caz.

7.7 Anularea. Toate Planurile sunt însoțite de o perioadă de probă gratuită inițială de 14 zile. Pentru conturile de plată este necesar un card de credit valabil. Clientul este responsabil de anularea corespunzătoare a Serviciului și de dezactivarea conturilor de plată în Pagina de Facturare. Clientul este responsabil pentru monitorizarea planului de abonament. CloudTalk nu trimite nicio înștiințare înainte să taxeze din nou clientul.

7.8 Refunds. The Service is billed in advance on an annual basis and is non-refundable. There will be no refunds or credits for partial months of service, upgrade/downgrade refunds, or refunds for months unused with an open account. In order to treat everyone equally, no exceptions will be made. 

7.9 Schimbarea planului. Trecerea la un Plan inferior al Serviciului poate duce la pierderea unor funcții, caracteristici sau capacități ale Contului Clientului. CloudTalk nu își asumă nicio răspundere pentru astfel de pierderi.

8. Confidențialitate

8.1 Nedivulgare. Pe durata prezentului Acord, informațiile confidențiale vor fi păstrate confidențiale de către Partea Primitoare și nu vor fi divulgate niciunei alte persoane, cu condiția ca fiecare parte să poată divulga informațiile confidențiale afiliaților săi, precum și angajaților, contractanților, consilierilor, agenților și subcontractanților lor care au nevoie să acceseze și/sau să utilizeze Informațiile Confidențiale pentru a îndeplini sau exercita drepturile sau obligațiile părții respective în temeiul prezentului Acord și care trebuie să le protejeze împotriva divulgării neautorizate într-un mod nu mai puțin protejat decât cel prevăzut în prezentul Acord. Partea Primitoare este obligată să folosească aceeași grijă și discreție, dar în niciun caz mai puțin decât un grad rezonabil de grijă și discreție, pentru a evita divulgarea, așa cum ar face cu propriile informații similare pe care nu dorește să le divulge, pentru a proteja Informațiile Confidențiale împotriva divulgării neautorizate.

8.2. Excepții. Termenul Informații Confidențiale nu include nicio informație care: (i) este sau devine în general disponibilă publicului, altfel decât ca urmare a unei divulgări de către Partea Primitoare sau de către reprezentanții acesteia (astfel cum sunt definiți mai jos) prin încălcarea termenilor prezentului contract; (ii) este sau devine disponibilă Părții Primitoare sau oricăruia dintre reprezentanții acesteia în mod neconfidențial de la o sursă despre care Partea Primitoare nu știe că îi este interzisă de o obligație contractuală, legală sau fiduciară față de Partea Divulgatoare de a dezvălui aceste informații Părții Primitoare; (iii) este dezvoltată, concepută sau descoperită în mod independent de către Partea Primitoare sau de reprezentanții acesteia; sau (iv) este deja cunoscută de Partea Primitoare sau de oricare dintre reprezentanții acesteia înainte de a fi divulgată Părții Primitoare sau reprezentanților acesteia de către Partea Divulgatoare sau de către reprezentanții Părții Divulgatoare.

9. Garanții

9.1 Garanții CloudTalk. CloudTalk va furniza Serviciile folosind un nivel de atenție rezonabil din punct de vedere comercial și va respecta în mod substanțial Legea aplicabilă. În măsura permisă de Legea aplicabilă, CloudTalk va transmite Clientului garanțiile relevante și aplicabile pe care le primește de la furnizorii săi terți, dacă este cazul.

9.2 Garanții ale Clientului. Clientul se angajează că va utiliza și va determina utilizatorii și/sau administratorii săi să folosească Serviciile în conformitate cu toate Legile aplicabile și cu prezentul Acord.

9.3 Declinarea responsabilității. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, CLIENTUL ESTE DE ACORD CĂ SERVICIILE SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE” ȘI, CU EXCEPȚIA GARANȚIILOR STABILITE ÎN MOD EXPRES ÎN ACEST ACORD, CLOUDTALK NU OFERĂ ALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NERESPECTARE A LEGII ȘI DE ADAPTARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI LA ORICE GARANȚII CARE DECURG DIN PRACTICA COMERCIALĂ SAU DIN UTILIZAREA ÎN COMERȚ, ÎMPREUNĂ CU GARANȚII SIMILARE, INDIFERENT DACĂ DECURG DIN ORICE LEGE SAU DIN ALTE MOTIVE. ÎN CAZUL ÎN CARE CLOUDTALK NU POATE RENUNȚA LA O ASTFEL DE GARANȚIE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL, DOMENIUL DE APLICARE ȘI DURATA UNEI ASTFEL DE GARANȚII VOR FI LIMITATE LA MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE. DE ASEMENEA, CLOUDTALK NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL SAU ORICE PARTE A SERVICIILOR VA FI ÎNTOTDEAUNA DISPONIBIL, ACCESIBIL, NEÎNTRERUPT, LA TIMP, SIGUR, CONTINUU, FĂRĂ ERORI SAU CĂ VA FUNCȚIONA FĂRĂ PIERDERI DE PACHETE, NICI NU GARANTEAZĂ CONEXIUNEA LA SAU TRANSMITEREA DE PE INTERNET, NICI CALITATEA APELURILOR EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR. DE ASEMENEA, CLIENTUL RECUNOAȘTE ȘI ESTE DE ACORD CĂ CLOUDTALK NU POATE GARANTA CĂ TOATE COMUNICAȚIILE BAZATE PE IP SĂ FIE SUNT COMPLET SIGURE, FĂRĂ ERORI SAU VIRUȘI.

9.4. Liste de sancțiuni. Clientul declară că el, Clientul, Afiliații, Utilizatorii și Administratorii săi nu se află pe nicio listă guvernamentală de partide refuzate / interzise / neverificate, sancțiuni sau excluderi, inclusiv, fără a se limita la Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană („Liste de sancțiuni” sau individual ca „Lista de sancțiuni„). CloudTalk are dreptul de a suspenda sau de a rezilia Serviciile și/sau prezentul Acord imediat și fără notificare sau răspundere de orice fel, dacă Clientul, Afiliații, Utilizatorii sau Administratorii săi sunt incluși în orice Listă de sancțiuni.

10. Despăgubire

Clientul este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze CloudTalk și Afiliații săi („Părțile CloudTalk„) de orice pierderi, responsabilități, daune, reclamații (inclusiv orice și toate onorariile rezonabile ale avocaților,) așa cum au fost suportate, care decurg din sau în legătură cu: (i) orice încălcare sau presupusă încălcare a prezentului Acord de către Client, Utilizatori și/sau Administratori; (ii) încălcarea de către Client, Utilizatori și/sau Administratori a oricărei legi și/sau a drepturilor unei terțe părți; (iii) neinstalarea promptă de către Client, Utilizatori și/sau Administratori a oricăror actualizări, upgrade-uri sau patch-uri ale oricărui software furnizat de CloudTalk; și (iv) reclamații legate de Datele Clientului și/sau reclamații legate de datele transferate către aplicațiile unor terțe părți. În plus, Clientul este obligat să despăgubească și să exonereze Părțile CloudTalk de orice daune, costuri și cheltuieli de judecată acordate împotriva Părților CloudTalk de către o instanță competentă în legătură cu astfel de reclamații sau convenite într-un acord de soluționare aprobat în scris de CloudTalk.

11. Limitări ale răspunderii

ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA CUMULATĂ A CLOUDTALK SAU A AFILIAȚILOR SĂI NU VA DEPĂȘI SUMELE TOTALE PLĂTITE SAU PLĂTIBILE DE CĂTRE CLIENT ÎN CELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI ANTERIOARE RECLAMAȚIEI CARE A DAT NAȘTERE ACESTOR DAUNE SAU O SUTĂ DE EURO (100€) DACĂ ESTE VORBA DE O PERIOADĂ DE PROBĂ GRATUITĂ. ÎN NICIUN CAZ CLOUDTALK SAU AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU: (I) ORICE DAUNE PE CALE DE CONSECINȚĂ, INDIRECTE, ACCIDENTALE, EXEMPLARE, DE REPUTAȚIE, SPECIALE SAU PUNITIVE DE ORICE FEL, CUM AR FI PIERDEREA DE DATE SAU DE PROFIT, SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA OPORTUNITĂȚII DE AFACERI, PREJUDICII DE IMAGINE SAU DE REPUTAȚIE, FIE CĂ ESTE VORBA DE ORICARE DINTRE CELE DE MAI SUS, CARE DECURG DIN CONTRACT, GARANȚIE, RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ) SAU ORICE ALTĂ TEORIE DE RĂSPUNDERE, CHIAR DACĂ CLOUDTALK SAU AFILIAȚII SĂI AU FOST NOTIFICAȚI VERBAL SAU ÎN SCRIS DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII LA ANUMITE DAUNE ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII SE VA APLICA ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ. ESTE POSIBIL CA LEGILE DIN UNELE STATE SAU JURISDICȚII SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITOR DAUNE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE STABILITE MAI SUS SĂ NU SE APLICE CLIENTULUI. ÎN POFIDA ORICĂROR PREVEDERI CONTRARE DIN PREZENTUL ACORD, ÎN ASTFEL DE CAZURI, RĂSPUNDEREA CLOUDTALK ȘI A AFILIAȚILOR SĂI VA FI LIMITATĂ LA MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ. ORICE RECLAMAȚIE SAU CAUZĂ DE ACȚIUNE CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA DE CĂTRE CLIENT A SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR TREBUIE SĂ FIE FURNIZATĂ OFICIAL ÎN SCRIS CĂTRE CLOUDTALK PRIN SCRISOARE RECOMANDATĂ CU CONFIRMARE DE PRIMIRE ADRESATĂ SEDIULUI SĂU CENTRAL ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA APARIȚIA RECLAMAȚIEI SAU A CAUZEI DE ACȚIUNE, ÎN CAZ CONTRAR ACEASTA VA FI CONSIDERATĂ CA FIIND ABANDONATĂ DE CĂTRE CLIENT.

12. Termen, Reziliere și Suspendare

12.1 Termen. Termenul prezentului Acord va începe la Data Intrării în Vigoare și va continua până la expirarea ultimului Termen al Planului, a ultimului Formular de Comandă sau dacă nu este reziliat mai devreme în conformitate cu termenii prezentului (denumit în continuare „Termen”). Termenul inițial al Planului începe la data Achiziției și va continua pe durata stabilită în Achiziție („Termenul inițial al Planului„). Ulterior, Termenul inițial al Planului se va reînnoi automat pentru perioade suplimentare de aceeași durată, cu excepția cazului în care oricare dintre părți transmite o notificare de nerenovare celeilalte părți cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de sfârșitul perioadei curente a Termenului Planului. Termenul Formularului de Comandă se va reînnoi în mod automat pentru perioade suplimentare de aceeași durată, cu excepția cazului în care oricare dintre părți notifică celeilalte părți că nu îl va reînnoi cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de sfârșitul perioadei curente a Termenului Formularului de Comandă.

12.2 Reziliere. Oricare dintre Părți poate rezilia prezentul Acord și orice Servicii achiziționate în temeiul acestuia, în totalitate sau parțial, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți, dacă cealaltă Parte: (i) încalcă orice termen important al prezentului Acord și nu remediază această încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea acestei notificări; (ii) la începerea de către sau împotriva celeilalte părți a unei proceduri de insolvență, de administrare judiciară sau de faliment; (iii) în urma recomandării scrise a unei agenții guvernamentale sau de reglementare ca urmare a unei modificări a uneia dintre legile aplicabile. CloudTalk poate rezilia prezentul Acord și/sau orice Formular de Comandă în orice moment și din orice motiv, fără nicio răspundere. În cazul în care o astfel de reziliere nu este rezultatul unei încălcări de către Client a obligațiilor sale în temeiul prezentului document, CloudTalk va rambursa Clientului orice parte neutilizată a tarifelor plătite în avans, acoperind restul perioadei de valabilitate a Formularului de Comandă de la data efectivă a rezilierii.

12.3 Efectele rezilierii. La rezilierea prezentului Acord, Clientul trebuie să plătească CloudTalk imediat și fără altă notificare, și în orice caz nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la aceasta, orice taxe acumulate, taxe, inclusiv orice Taxe restante. La rezilierea sau expirarea prezentului Acord, indiferent de motiv, Clientul este obligat să înceteze imediat să (i) aibă acces la și (ii) utilizeze Serviciile.

12.4 Suspendarea. CloudTalk poate suspenda utilizarea oricărui Serviciu de către Utilizatori și/sau Administratori dacă CloudTalk, la discreția sa exclusivă, dar rezonabilă, stabilește că o astfel de utilizare este (i) o încălcare a termenilor Acordului (inclusiv în cazul neplății la data scadentă) sau a Legii sau a oricărei politici furnizate sau puse la dispoziția Clientului în scris; (ii) care duce la o degradare a Serviciului; (iii) care altfel dăunează sau poate dăuna drepturilor sau proprietății CloudTalk, a Afiliaților săi sau a unor terțe părți, până când o astfel de încălcare, degradare sau daună a fost remediată. Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau nu este fezabil din punct de vedere comercial, CloudTalk va depune eforturi rezonabile pentru a oferi Clientului o notificare prealabilă înainte de orice suspendare, detaliind cauzele și durata preconizată a unei astfel de suspendări. CloudTalk își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, dar rezonabilă, de a șterge, elimina sau bloca accesul la toate sau la o parte din Datele Clientului care ar putea încălca sau încălca Legea, PUP sau drepturile terților, sau care ar putea expune sau ar putea expune în alt mod CloudTalk sau afiliații săi la răspundere civilă sau penală. Suspendarea nu va scuti Clientul de obligația sa de a plăti Taxele și costurile asociate cu reactivarea Serviciilor. CloudTalk nu este responsabil pentru niciun fel de daune care decurg din suspendarea Serviciilor în temeiul prezentei Secțiuni 12.4. În timpul perioadei de suspendare, Clientul și CloudTalk vor face tot posibilul pentru a minimiza orice inconvenient cauzat de o astfel de suspendare a Serviciilor.

13. Confidențialitate

13.1 Confidențialitate. Prin încheierea prezentului Acord, părțile încheie, de asemenea, Acordul de Prelucrare a Datelor disponibil la Cloudtalk.io. Acordul de Prelucrare a Datelor constituie o parte inseparabilă a prezentului Acord și reglementează Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (așa cum sunt definite în Acordul de Prelucrare a Datelor) de către CloudTalk, în calitate de procesator de date, în numele Clientului, în calitate de operator de date, în temeiul prezentului Acord. CloudTalk ia în serios confidențialitatea Clientului său și va utiliza informațiile furnizate de Client în conformitate cu termenii conținuți în Acordul de Prelucrare a Datelor (atunci când acționează în calitate de procesator de date) și în politica de confidențialitate a Site-ului, disponibilă pe GDPR la CloudTalk. așa cum poate fi modificată de CloudTalk ocazional (atunci când acționează în calitate de operator de date).

14. Legea aplicabilă

Prezentul Acord este guvernat în toate privințele de legile din Slovacia. În cazul oricărui litigiu, revendicare, întrebare sau dezacord (denumit în continuare „Litigiu„) care rezultă din sau are legătură cu acești Termeni și Condiții sau cu încălcarea acestora, Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa litigiul prin discuții comerciale normale. În cazul în care litigiul rămâne nesoluționat după treizeci (30) de zile de la notificarea litigiului de către una dintre Părți către cealaltă, Părțile pot lua măsuri legale suplimentare pentru a soluționa Litigiul. Acești Termeni și Condiții, precum și orice litigiu care rezultă din aceștia, se supun jurisdicției exclusive a instanțelor slovace. Ilegalitatea, invaliditatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din acești Termeni și Condiții nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi.

15. Forța majoră

Cu excepția obligațiilor de plată ale oricăreia dintre Părți în temeiul Acordului, niciuna dintre Părți nu va fi responsabilă sau trasă la răspundere pentru neexecutarea sau întârzierea executării în măsura în care aceasta rezultă din orice eveniment sau circumstanță care se află dincolo de controlul rezonabil al părții respective, inclusiv, dar fără a se limita la orice caz de forță majoră; urgență națională; rețele de telecomunicații ale terților; revoltă; război; terorism; act sau directivă guvernamentală; modificare a legii; întrerupere a fibrei, a cablului sau a firului; întrerupere sau reducere a energiei electrice; rebeliune; revoluție; insurecție; cutremur; furtună; uragan; inundație, incendiu sau alte dezastre naturale; grevă sau tulburări de muncă; sau orice altă cauză, fie că este similară sau diferită de cele de mai sus, care nu rezultă din acțiunile sau inacțiunile părții respective („Eveniment de Forță Majoră„). În timpul perioadei de suspendare, părțile vor depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a limita durata și a atenua consecințele unui astfel de eveniment. În cazul în care evenimentul de forță majoră durează mai mult de treizeci (30) de zile, părțile se angajează să negocieze cu bună credință o modificare a Acordului. În cazul în care, după o astfel de perioadă de treizeci (30) de zile, devine imposibilă continuarea executării Acordului, fiecare Parte va avea dreptul de a rezilia Acordul prin trimiterea unei notificări scrise celeilalte Părți.

16. Notificări

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în Acord, toate notificările sau alte comunicări trebuie să fie în limba engleză și se consideră că au fost transmise în totalitate atunci când sunt făcute în scris și livrate în persoană, prin e-mail, prin fax confirmat sau la cinci zile după ce au fost depuse la un serviciu de curierat cunoscut și trimise la adresa următoare: CloudTalk, s.r.o., Západný rad 31, 81104 Bratislava, Slovacia, cu o copie la hello@cloudtalk.io, și Clientului, fie la adresa fizică, fie la adresa de e-mail asociată Contului Clientului. Clientul recunoaște și este de acord că toate notificările electronice au aceeași putere și același efect ca cele scrise pe hârtie. Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea și caracterul complet al adresei fizice și al adresei de e-mail a Clientului și trebuie să actualizeze imediat aceste adrese pe Site în cazul oricărei modificări. Clientul recunoaște și este de acord că toate notificările electronice au aceeași putere și același efect ca cele scrise pe hârtie.

17. Amendamente

CloudTalk își rezervă dreptul de a actualiza/schimba termenii acestui Acord sau oricare dintre politicile sale ocazional și va transmite o notificare Clientului la adresa de e-mail asociată Contului Clientului sau prin intermediul unui pop-up pe Site, după cum decide CloudTalk la discreția sa exclusivă. Astfel de actualizări vor intra în vigoare la zece (10) zile de la o astfel de notificare către Client (o astfel de dată, „Data de Actualizare„). În cazul în care o astfel de actualizare ar aduce un prejudiciu material Clientului și nu este impusă de Lege, Clientul trebuie să informeze CloudTalk cu privire la obiecția rezonabilă a Clientului în scris (inclusiv motivul unei astfel de obiecții) în termen de zece (10) zile de la primirea notificării furnizate în conformitate cu această prevedere. În cazul în care părțile, care negociază cu bună credință, nu pot ajunge la un acord în termen de treizeci (30) de zile, Clientul poate rezilia porțiunea de Servicii afectată de modificare fără penalități, printr-o notificare scrisă către CloudTalk. Orice utilizare a Serviciilor după Data de Actualizare va fi considerată ca însemnând acceptarea de către Client a acestor actualizări ale termenilor prezentului Acord și/sau ale politicilor, după caz.

18. Dispoziții Generale

Clientul și CloudTalk sunt contractanți independenți, iar acest Acord nu va stabili nicio relație de parteneriat, asociere în participațiune, angajare, franciză sau agenție între Client și CloudTalk. Eșecul sau întârzierea CloudTalk în exercitarea oricărui drept prevăzut în prezentul document nu va funcționa ca o renunțare la acesta și nici exercitarea unică sau parțială a acestuia nu va împiedica orice altă exercitare sau exercitare viitoare a acestuia sau exercitarea oricărui alt drept prevăzut în prezentul document. Prezentul Acord, împreună cu orice Formular(e) de Comandă, Achiziții, Anexe și/sau Anexe, fiecare dintre acestea fiind încorporat în mod expres în prezentul Acord prin această referință, constituie întregul Acord dintre Părți și înlocuiește și anulează orice înțelegere, propunere, reprezentare, materiale de marketing, declarații sau acorduri anterioare sau prezente, fie ele orale, scrise sau de altă natură, referitoare la acest subiect. În cazul în care termenii prezentului Acord și termenii unui Formular de Comandă intră în conflict, prevalează termenii Formularului de Comandă. Secțiunile 4, 5, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 și 18 inclusiv vor fi valabile în urma rezilierii prezentului Acord. CloudTalk își rezervă dreptul de a refuza să furnizeze Serviciile la discreția sa exclusivă oricărui Client.

Fiecare dintre Părți renunță la drepturile sale la un proces cu juriu pentru toate revendicările sau cauzele de acțiune (inclusiv cererile reconvenționale) legate de sau care decurg din prezentul Acord, intentate de oricare dintre Părți împotriva celeilalte Părți. Această renunțare se va aplica oricăror amendamente sau modificări ulterioare ale prezentului Acord. Toate pretențiile dintre Părți legate de prezentul Acord vor fi judecate individual, iar clientul nu va consolida sau solicita un tratament colectiv pentru orice pretenție cu privire la servicii.

În cazul oricărei discrepanțe între versiunea în limba engleză a acestor Termeni și Condiții și versiunile în alte limbi ale Termenilor și Condițiilor, versiunea în limba engleză va prevala. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul Clientului, fiecare Formular de Comandă poate fi semnat de Client sau de oricare dintre afiliații săi, cu condiția ca acel Client să fie considerat răspunzător pentru toate acțiunile sau omisiunile afiliaților săi în legătură cu acest Acord. Clientul nu poate cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului Acord, în totalitate sau parțial, fără consimțământul prealabil scris al CloudTalk. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare Client poate cesiona acest Acord către (i) afiliații săi, și (ii) o entitate în care Clientul poate fi fuzionat sau consolidat sau care achiziționează toate sau aproape toate activele sau participațiile de capitaluri proprii ale părții cesionare. Cesionarul sau beneficiarul își va asuma toate drepturile și obligațiile cedentului sau celui care transferă în temeiul acordului și va fi considerat semnatarul Acordului fără alte modificări sau amendamente.

ÎNCEPEȚI

Conectați agenții, clienții și alte software-uri, împreună în cloud

Descoperiți modul în care CloudTalk vă poate oferi un control fără egal asupra experienței clienților dumneavoastră și începeți de astăzi să răspundeți așteptărilor acestora.

Sunt permise doar e-mailurile de companie A apărut o eroare la verificarea e-mailului A apărut o eroare