Integritetspolicy och vanliga frågor om GDPR

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en omfattande ny sekretesslag i Europeiska unionen (EU) som träder i kraft den 25 maj 2018. Här hittar du svar på många vanliga frågor om GDPR.

 1. Vad är personuppgifter?
  Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande person. Olika delar av information som tillsammans kan leda till identifiering av en viss person utgör också personuppgifter. En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare som namn, e-postadress eller plats, och även online-identifierare som IP-adress, olika typer av webbplatscookies och andra enhetsidentifierare.

  Personuppgifter som har anonymiserats på ett sådant sätt att individen inte eller inte längre kan identifieras betraktas inte längre som personuppgifter. För att uppgifterna verkligen ska kunna anonymiseras måste anonymiseringen vara oåterkallelig.

  Till exempel: Samtalsinspelning som innehåller personuppgifter som namn, SSN, plats, social identitet etc.
 2. Är CloudTalks kontaktcenter-lösning GDPR-kompatibel?
  Ja, CloudTalk är för närvarande GDPR-kompatibelt.
 3. Kan CloudTalk hjälpa mitt företag att svara på en Begäran om Individuella Rättigheter (Subject Access Request)?
  Som personuppgiftsbiträde för många av våra kunder kommer vi att hjälpa dig att svara på de förfrågningar om individuella rättigheter som du får enligt GDPR. Men i många fall kan du lösa dessa typer av förfrågningar genom att logga in på CloudTalk och utföra de åtgärder du behöver. Om detta inte är möjligt, vänligen kontakta oss.
 4. Var lagrar CloudTalk våra uppgifter?
  Vårt mål är att ge våra kunder säkra, snabba och tillförlitliga tjänster. Som leverantör av globala tjänster tillhandahåller vi våra tjänster i flera olika jurisdiktioner runt om i världen. Uppgifterna lagras i det datacenter som ligger närmast våra kunders hemvist. För mer information om de tjänster som vi använder, se vår sida om CloudTalk-underleverantörer. Vi kommer att kräva att alla underleverantörer som hanterar personuppgifter, inklusive våra datacenterpartners, följer samma praxis och standarder för datahantering, säkerhet och sekretess som vi själva följer.
 5. Hur säkrar CloudTalk min data?
  Vi har infört organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder för att säkra alla dina uppgifter. Om du vill ha mer information om säkerhet kan du ta en titt på våra GDPR- eller Säkerhetssidor.
 6. Använder CloudTalk underleverantörer för att ytterligare bearbeta kunduppgifter?
  En lista över våra subprocessorer finns på sidan CloudTalk Underleverantörer.
 7. Hur länge lagrar ni kunduppgifter?
  Vi lagrar kundernas uppgifter endast så länge de använder våra tjänster eller tills de raderar appen.
 8. Om jag använder CloudTalk som min kontaktcenter-lösning, uppfyller mitt företag GDPR?
  Inte automatiskt. CloudTalk är GDPR-kompatibelt och tillhandahåller verktyg för att hjälpa dig att följa GDPR, men det är ditt ansvar att se till att ditt företag följer GDPR. Att använda CloudTalk i sig garanterar inte att företaget följer GDPR, men det kommer definitivt att göra det lättare för dig. Kontrollera också om andra tjänster från tredje part som du använder också följer GDPR.
 9. Vad är fördelen med en molntjänst när det gäller efterlevnad av GDPR?
  Att följa GDPR innebär stora investeringar i tid, expertis och kostnader. Tjänster som ingår i molnekosystemet använder de mest avancerade säkerhetsförfarandena och gör förändringar på global nivå mycket enklare, samtidigt och för alla utan undantag. Detta skapar en säker miljö för hantering och behandling av dina uppgifter och underlättar också de insatser som krävs för att hålla jämna steg med förändrade policyer.
 10. Vad betyder Brexit för GDPR?
  Brexit har inga konsekvenser för GDPR. Du måste följa GDPR. Storbritannien kommer inte att ha avslutat sitt utträde ur EU när dataskyddsförordningen träder i kraft. Om företag som är baserade i Storbritannien behandlar uppgifter om EU-medborgare omfattas de dessutom alltid av GDPR, oavsett om Storbritannien är medlem i EU eller inte.

Mer information om CloudTalks kontaktcentersystem och GDPR finns här.

Sekretesspolicy

Datainsamling

CloudTalk bryr sig om din integritet, så vi följer P3P-projektet (Platform for Privacy Preferences Project). P3P utformades för att ge internetanvändare mer exakt kontroll över vilken typ av information de vill tillåta att publiceras.

CloudTalk förbehåller sig rätten att få tillgång till något eller alla Dina konton för att svara på Dina förfrågningar om teknisk support. Vi ska upprätthålla lämpliga administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att skydda säkerheten, sekretessen och integriteten hos dina uppgifter. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter om inte lagen tvingar oss att göra det eller om du tillåter det.

P3P-policyerna anger vilka uppgifter de samlar in i grupper (även kallade ”uttalanden”). Vår policy innehåller 4 datagrupper. Varje grupps datapraxis kommer att beskrivas separat på följande sätt:

Grupp ”Information om Åtkomstlogg”

CloudTalk samlar in anonyma uppgifter om användarnas beteende när de använder våra programvarulösningar. Vi övervakar dessa uppgifter för att förbättra vår produkt och förhindra fel och oplanerade avbrott.

Vi samlar in följande information:

 • Uppgifter om klickströmmar
 • Uppgifter om Kontoanvändning
 • HTTP-protokollelement
 • Samtalsstatistik och kvalitetsuppgifter

Dessa uppgifter kommer att användas för följande ändamål:

 • Slutförande och stöd av den pågående verksamheten
 • Webbplats- och systemadministration
 • Forskning och utveckling
 • Förbättring av våra produkter och tjänster

Dessa uppgifter kommer endast att användas av CloudTalk och dess ombud. Nedan förklaras varför dessa uppgifter samlas in. Vår Webbserver samlar in åtkomstloggar som innehåller denna information.

Grupp ”Cookies”

Vi samlar in följande information:

 • HTTP-cookies
 • Flash Cookies

Dessa uppgifter kommer att användas för följande ändamål:

 • Forskning och utveckling.
 • Skräddarsydd en gång.

Dessa uppgifter kommer endast att användas av CloudTalk och dess agenter. Följande förklaring ges till varför dessa uppgifter samlas in: Cookies används för att spåra besökare på vår webbplats så att vi bättre kan förstå vilka delar av vår webbplats som bäst passar dig. Vi använder också cookies för att vår server ska kunna upprätthålla information om innehållet i din kundvagn.

Grupp ”Transaktionsinformation” (krävs)

Vi samlar in följande information:

 • Fysisk kontaktinformation
 • Kontaktuppgifter online
 • Demografisk data
 • Köpinformation

Dessa uppgifter kommer att användas för följande ändamål:

 • Slutförande och stöd av den pågående verksamheten
 • Forskning och utveckling

Dessa uppgifter kommer endast att användas av CloudTalk och dess agenter. Dessutom kommer följande typer av enheter att få denna information:

 • Kontakta besökare för marknadsföring av tjänster eller produkter.

Dessa uppgifter kommer endast att användas av CloudTalk och dess agenter. Dessutom kommer följande typer av enheter att få denna information:

 • Leveranstjänster

Följande förklaring ges till varför dessa uppgifter samlas in:

 • Information som vi samlar in för att behandla ditt köp.

Cookies

Cookies är en teknik som kan användas för att ge dig skräddarsydd information från en webbplats. En cookie är ett dataelement som en webbplats kan skicka till din webbläsare, som sedan kan lagra det i ditt system. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie, så att du kan bestämma om du vill acceptera den eller inte.

Flash Cookies (lokalt delade objekt) är en teknik som erbjuds av Macromedia Flash Player. Du kan ställa in operativsystemets behörigheter så att webbläsaren inte kan skriva någon information på din disk för att skydda din integritet. Nästa alternativ för att undvika Flash Cookies är att avinstallera Macromedia Flash Player från datorn.

Vår webbplats använder sig av cookies. Cookies används för följande ändamål:

 • Målinriktning för användare
 • Forskning och utveckling

Sammanfattning av Kompakt Policy

Den kompakta policy som motsvarar denna policy är:

CP=NOI CURa ADMa DEVa TAIa CONa OUR DELa BUS IND PHY ONL UNI PUR COM NAV DEM STA

I följande tabell förklaras innebörden av varje fält i den kompakta policyn.

Field Meaning
CP= This is the compact policy header; it indicates that what follows is a P3P compact policy.
NOI No identifiable information is collected, so no access is possible.
CURa The data is used for completion of the current activity.
ADMa The data is used for site administration.
DEVa The data is used for research and development.
TAIa The data is used for tailoring the site.
CONa The data is used for contacting the user.
OUR The data is given to ourselves and our agents.
DELa The data is given to delivery services.
BUS Our business practices specify how long the data will be kept.
IND The data will be kept indefinitely.
PHY Physical contact information is collected.
ONL Online contact information is collected.
UNI Unique identifiers are collected.
PUR Purchase information is collected.
COM Computer information is collected.
NAV Navigation and clickstream data is collected.
DEM Demographic and socioeconomic data is collected.
STA State-management data is collected

Den kompakta policyn skickas av webbservern tillsammans med de cookies som den beskriver. Mer information finns i vägledningen för P3P-implementering på https://www.w3.org/TR/p3pdeployment.

Utvärdering av Policy

Microsoft Internet Explorer 6 utvärderar den här policyns kompakta policy när den används tillsammans med en cookie. De åtgärder som IE vidtar beror på vilken sekretessnivå användaren har valt i sin webbläsare (låg, medelhög, medelhög eller hög; standardvärdet är medelhög). Dessutom kommer IE att undersöka om cookiepolicyn anses vara tillfredsställande eller otillfredsställande, om det är en sessions-cookie eller en permanent-cookie och om den används i ett förstaparts- eller tredjepartssammanhang. I det här avsnittet försöker vi utvärdera denna policys kompakta policy mot Microsofts uttalade beteende för IE6.

Observera: Den här utvärderingen är för närvarande experimentell och bör inte ses som en ersättning för att testa med en riktig webbläsare.

Otillfredsställande policy: Denna kompakta policy anses vara otillfredsställande enligt de regler som definieras av Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 beter sig på följande sätt när det gäller cookies som ställs in enligt denna kompakta policy:

  First-party usage Third-party usage
Persistent Cookies
 • Low: Policy satisfactory at this level; cookies will be accepted.
 • Medium: Opt-out is not provided for all unsatisfactory purposes and recipients, so the cookie will be downgraded to a session cookie.
 • Medium High: No opt-out is provided, so the cookie will be blocked.
 • High: Since opt-in is not required, the cookie will be blocked.
 • Low: Opt-out is not provided for all unsatisfactory purposes and recipients, so the cookie will be downgraded to a session cookie.
 • Medium: Opt-out is not provided for all unsatisfactory purposes and recipients, so the cookie will be blocked.
 • Medium High: Since opt-in is not required, the cookie will be blocked.
 • High: Since opt-in is not required, the cookie will be blocked.
Session Cookies
 • Low: Policy satisfactory at this level; cookies will be accepted.
 • Medium: Policy satisfactory at this level; cookies will be accepted.
 • Medium High: Policy satisfactory at this level; cookies will be accepted.
 • High: Since opt-in is not required, the cookie will be blocked.
 • Low: Policy satisfactory at this level; cookies will be accepted.
 • Medium: Opt-out is not provided for all unsatisfactory purposes and recipients, so the cookie will be blocked.
 • Medium High: Since opt-in is not required, the cookie will be blocked.
 • High: Since opt-in is not required, the cookie will be blocked.

En policy som anses otillfredsställande av Internet Explorer 6 innehåller vissa kategorier av uppgifter som används eller delas på ett visst sätt. Denna policy placeras i kategorin otillfredsställande, eftersom följande kategorier av uppgifter är kopplade till policyns kakor:

 • Fysisk kontaktinformation samlas in.
 • Kontaktuppgifter på nätet samlas in.

Dessutom används uppgifterna på följande sätt, vilket innebär att policyn betecknas som otillfredsställande:

 • Uppgifterna används för att kontakta användaren.

Observera att om du tillåter ett opt-out kommer den här policyn att vara godtagbar med inställningarna Låg och Medelhög, och med Medelhög för användning av förstapartscookies. Vid inställningen Hög, och vid inställningen Medelhög för cookies från tredje part, måste alla dessa dataanvändningar vara frivilliga för att policyn ska anses vara tillfredsställande.