Anpassad rapportering

Anpassad rapportering

Behöver du mer än CloudTalks standardstatistik? Använd filter för att visa data enligt önskemål (t.ex. efter agent, telefonnummer, kö eller tidsram). På så sätt genereras rapporter som är relevanta för ditt företag.

Vi erbjuder flera sätt på vilka du kan anpassa rapporter genom CloudTalk Dashboard. Förutom statistikfiltreringför inkommande, utgående, och missade samtal kan du ladda nergenererad agentstatistik och samtalsloggar.

Så kan du filtrera statistik

Efter samtalshistorik

anpassad rapportering Dashboard-skärmbild

För början startar Dashboarden från fliken Samtalshistorik. Där hittar du en holistisk vy över statistik om vilka samtal som ägde rum inom den specifika tidsperioden. Dessa visas högst upp till höger på sidan.

Under data- och tidsfiltren kan du se ytterligare filter. Du välja att filtrera enligt samtalsbetyg, samtalstagg, grupp, agent, eller nummer. Valda filter kommer påverka vilken information som syns på grafen, samtalshistorikloggar och den totala statistiken: Totalt antal samtal, Missade samtal. Genomsn. Samtalslängd, och Genomsn. Väntetid.

Du kan ladda ner samtalshistorikloggar i .xlsx-filformat.

Efter inkommande

inkommande statistik skärmbild

Fliken inkommandevisar bara information för inkommande samtal. Du kan vidare specificera denna information med samma ytterligare filter som erbjuds under fliken Samtalshistorik.

Visning av statistiktotaler Missade inkommande samtal, röstmeddelandesamtal, avhoppningsfrekvens, genomsn. Väntetid, Max. Väntetid, och Genomsn. Övergivningstid..

Du kan söka efter samtalshistorikloggarför inkommande samtal via ditt telefonnummer.

Efter utgående

utgående samtalsstatistik skärmbild

Fliken för Utgåendevisar bara information för utgående samtal. Du kan vidare specificera denna information med samma ytterligare filter som erbjuds under fliken Samtalshistorik.

Beräkna total statistik Totalt antal samtal, Samtalslängd, Genomsn. Väntetid, Max. Samtalslängd.

Precis som med fliken Inkommande, kan du söka efter samtalshistorikloggarför inkommande samtal med ditt telefonnummer.

Efter missade samtal

missade samtal diagram

Du kan hitta sidan Missade samtal genom att klicka på den blå texten ”Mer” bredvid Missade inkommande samtal-statistiken. Från flikarna Inkommandeeller Samtalshistorik. Denna sida visar bara information för missade samtal.

Du kan vidare filtrera denna information efter status, samtalstagg, grupp eller nummer. Visning av totalt antal missade samtal. Totalt antal inkommande samtal, Missade inkommande samtal, Röstmeddelanden, Övergivningsfrekvens, Genomsn. Övergivningstid., och Max. Övergivningstid.

Samtalhistorikloggarnasyns längst ner på sidan.

Efter agent

agentrapportering skärmbild

Fliken Agentervisar ett diagram filtrerat efter Aktiviteteller Samtalav en agent. Du kan vidare filtrera information efter samtalsbetyg, samtalstagg, grupp, agent(igen) eller nummer. Total statistik för agenter beräknar Totalt antal samtal, Genomsn. Samtalslängd, Inkommande samtal, och Utgående samtal.

Statistik över agentloggar finns tillgängliga för nedladdning längst ner på sidan.

Så kan du ladda ner loggar och statistik

Så får du Samtalshistorikloggar

samtalshistorikloggar

Från fliken Samtalshistorik bläddra längst ner på sidan för att komma åt Samtalshistorikloggarna. Klicka på den blå knappen för ”Ladda ner

Du kommer få en kopia av alla loggar i de valda filtren, från och med den tidpunkt som ställts in i övre högre hörnet. Filer laddas ner som xlsx-format, vilken du kan öppna med Microsoft Excel, Apple Numbers, och OpenOffice Calc.

När de laddats ner räknar loggarna med ytterligtare fält förutom de du kan se på Dashboarden. Så som Ringningstid och Taltid, Samtalskategori, Samtalstyp, etc.

samtalshistorikloggar

Statistik över Agenter.

Från fliken Agenterkan du ladda ner agenstatistikloggar genom att klicka på den blå knappen för ”Ladda ner” Du hittar den under diagramvisningen.

Loggar kommer visa Inkommandeoch Utgående samtalefter agent inom den tidsperiod du valt i övre högre hörnet. Detta sker enligt den grupp, agent, eller den nummerfilter du tidigare angett.

Precis som med Samtalshistorikloggarkommer agentfiler att laddas ner som ett xlsx-format, som kan öppnas via Microsoft Excel, Apple Numbers och OpenOffive Calc.

Nedladdade agentloggar beräknar ytterligare fält som Ringningstid, Taltid, Inaktiv Tid, och mer

agentstatistiktabell

Relaterade länkar

Vill du gräva djupare inom anpassad rapportering?

GET STARTED

Connect agents, customers and other software, together in the cloud

Discover how CloudTalk can provide you with unparallel control over your customer’s experience and start matching their expectations today

Only company emails are allowed An error has occurred when checking the email An error has occurred