Skrivbords meddelanden

När ett inkommande samtal kommer in kommer vi automatiskt att varna dig med ett meddelande så att du omedelbart vet vem som ringer.

För CloudTalk Phone Användare

När ett samtal kommer fram till en tillgänglig agent med hjälp av CloudTalk Phone för skrivbord visas ett meddelande i form av en liten popup-fönsterruta på skärmen som uppmanar användaren att reagera.

skärmbild av skrivbordsmeddelande

Det beteende som följer när du klickar på meddelandet beror på vilka inställningar du har valt i appen. Antingen besvaras samtalet automatiskt eller så visas appen på skärmen när samtalet ringer, så att användaren kan bestämma nästa steg.

skrivbordsmeddelande framföra

Om du väljer attfokusera kommer CloudTalk Phone-appen att komma fram framför alla andra program som användaren har öppna. När samtalet har besvarats kan det fortsätta normalt via appen.

Hur du Ändrar Appinställningar

Starta från CloudTalk Phone-appen, som bör vara standard till en uppringningsskärm när du har loggat in. Klicka på den lilla logotypen med tre staplade linjer som heter Mer i det nedre högra hörnet av skärmen och välj Inställningar.

skärmdump app fler inställningar

Bläddra ner till inställningsalternativen. Användarna kan aktivera/avaktivera ett alternativ för att föra telefonen till förgrunden när den ringer samt justera klickbeteendet för meddelanden. Det sistnämnda är det som avgör vilken åtgärd som följer på att du klickar på ett meddelande.

inställningar CloudTalk phone skärmdump

Välj radioknappen för att få appen i förgrunden när du klickar på ett meddelande eller för att ta emot ett samtal.

ta emot samtal

För Dashboard Användare

Skrivbordsmeddelanden kommer fortfarande att visas för agenter som endast använder Dashboard, så länge den inloggade agenten är inställd som tillgänglig. En popup-fönsterruta visas för att visa ett pågående samtal, med uppgifter om den tid som förflutit, kontaktsamtalet, kontaktpersonens nummer och det företagsnummer som ringer upp.

dashboard pågående samtal skärmdump

Om du klickar på Uppgifter om uppringaren visas en detaljerad ögonblicksbild av den uppringande kontakten om sådan information finns lagrad i CloudTalk.

dashboard skärmdump

Vill du veta mer om funktionen Skrivbordsmeddelande?

Illustration av instrumentpanelen