Korta Nummer liten

Korta nummer för kontaktcenter

Få ett femsiffrigt telefonnummer 16 xxx, 17 xxx eller 18 xxx.

Börja använda korta femsiffriga telefonnummer i formaten 16 xxx, 17 xxx eller 18 xxx. Korta telefonnummer kan t.ex. användas för tjänster av allmänt fördelaktig karaktär:

  • Särskilda informationstjänster
  • kundsupport
  • humanitära tjänster
  • Transporttjänster
  • taxitjänster
  • kommunalt informationscentrum
  • turistcenter
  • Nationella och regionala informationstjänster
  • och många fler

Dessa nummer är lätta att komma ihåg, så dina kunder kommer gärna att använda dem. Korta 5-siffriga nummer för kontaktcenter med format 16 xxxeller 17 xxx är regionala nummer som ska ringas med lokala prefix. Korta nummer 18 xxx är nationella nummer som också kan ringas utan lokala prefix från alla fasta telefoner i Slovakien samt från mobilnät.

Leverera den bästa kundupplevelsen

Agentillustration