Samtalsstatistik liten

Programvara för callcenter
med statistik

statistik från callcenter

Spåra ditt callcenters prestationer. CloudTalk är en databaserad programvara för analys av callcenter. Komplex statistik om samtal, agenter och samtalsköer på ett och samma ställe. Ta smarta beslut baserade på relevanta data.

Historisk statistik som tillhandahålls av vår callcenterprogramvara kan hjälpa dig att optimera ditt kontaktcenter och aktiva callcenteraktiviteter. Med hjälp av statistiken kan du identifiera brister i teamets effektivitet och minska kostnaderna. Du kan också utnyttja statistiska data för att:

 • identifiera de bästa tidpunkterna för att nå ut till kunderna
 • identifiera upptagna perioder med hög samtalsvolym
 • identifiera genomsnittlig hastighet till svarstid och väntetid
 • konfigurera maximal samtalstid
 • osv.

På så sätt kan du optimera agenternas produktivitet och säkerställa tillräcklig personaltäckning.

Omfattande samtalscentralsanalyser tillgängliga direkt i CloudTalk

Vår programvara för callcenter visar statistik i realtid från callcenteroch historiska mätvärden sedan dagen då ditt CloudTalk-konto öppnades. Detta kan hjälpa dina callcenterchefer att öka kvaliteten på tjänsterna. I inkallcenter betyder begreppet tjänstekvalitet inte bara hur nöjd kunden var med agentens råd utan också hur snabbt samtalet besvarades.

Ta databaserade beslut med statistik

Dashboard illustration

Programvaran för callcenter tillhandahåller tydlig och omfattande statistik så att du alltid har alla nödvändiga uppgifter till ditt förfogande:

Samtalsstatistik filtrerad efter ett datumintervall som du själv väljer visas:

CloudTalk - Visa grafen för den genomsnittliga samtalslängden som du har med programvaran för callcenter
 • Totalt antal inkommande och utgående samtal tillsammans
 • totalt antal inkommande samtal
  totalt antal utgående samtal
 • Totalt antal obesvarade samtal
 • antal röstmeddelanden
 • servicenivå (antal besvarade inkommande samtal jämfört med ett fastställt tröskelvärde).
 • genomsnittlig samtalstid
 • genomsnittlig svarstid och väntetid
 • översikt över samtalshistorik – kundens namn och telefonnummer, agent och samtalets varaktighet.

Agentstatistik filtrerad enligt ett valfritt datumintervall omfattar:

 • totalt antal inkommande och utgående samtal
 • totalt antal inkommande samtal
  totalt antal utgående samtal
 • genomsnittlig samtalstid
 • total samtalstid

Dashboard i realtid

Vår dashboard i realtid visar statistik i realtid. Genom att spåra callcenterstatus i realtid kan du omedelbart fatta välgrundade beslut för att öka callcentrets effektivitet och förbättra kundnöjdheten (t.ex. överföra agenter från en mindre upptagen samtalskö till en mer upptagen).

 • Antal samtal som väntar på att bli kopplade till en direktanställd agent.
 • genomsnittlig väntetid
 • maximal väntetid
 • genomsnittligt antal övergivna samtal
 • aktiva samtal
 • samtalskö statistik(var och en av de ovan nämnda mätvärdena visas per samtalskö)
 • Agentstatus (agentens namn, samtalskö, aktuell samtalstid, tid för det senaste samtalet, totalt antal samtal).

All statistik kan filtreras efter:

 • agent
 • kundens telefonnummer
 • vald tidsram

Utforska en användarvänlig dashboard för statistik

Illustration av kunder och agenter

Exportera statistik från ditt callcenter

Om du vill analysera dina resultat i andra system är det inga problem. Med CloudTalk kan du snabbt exportera historisk statistik till en xlsx-fil. När du har analyserat data från callcenter kan du skapa åtgärder och arbetsflöden som hjälper dig att förbättra resultaten och kundnöjdheten och öka din affärspotential.

Att känna till och använda mätvärden är viktigt för att kontinuerligt förbättra tjänsternas kvalitet och teamets totala produktivitet.

Dessa funktioner kan vara intressanta för dig:

 • Design av samtalsflöde – Om det behövs ett mer komplext samtalsflöde hjälper den här användarvänliga funktionen dig att utforma det.
 • SMS/Textmeddelanden – Med den här funktionen kan du skicka personliga meddelanden eller allmänna meddelanden till dina kunder och göra ditt kontaktcenter mycket effektivare.
 • Power Dialer – Den här funktionen ger dig en snabb lösning för att få kontakt med kunder. Du kan övervaka kampanjen i realtid och vid behov göra nödvändiga justeringar för att göra den ännu effektivare.
 • Återuppringning – Tack vare återuppringningsfunktionen kommer det inte att finnas några obesvarade telefonsamtal i ditt callcenter, eftersom CloudTalk automatiskt ringer tillbaka till dina kunder.
 • IVR– Denna populära callcenterfunktion hjälper till att guida den som ringer genom olika alternativ och ser till att de alltid hänvisas till rätt avdelning, agent eller grupp av agenter.

KOM I GÅNG

Koppla samman agenter, kunder och annan programvara i molnet

Upptäck hur CloudTalk kan ge dig oöverträffad kontroll över dina kunders upplevelse och börja matcha deras förväntningar redan idag

Endast företagsmailadresser är tillåtna Ett fel har inträffat vid kontrollen av e-postmeddelandet Ett fel har inträffat