Internationella Nummer liten

Internationella telefonnummer
till ditt callcenter

Acquire international numbers (with geographic or non-geographic codes) from more than 160 countries. Local phone numbers allow customers from abroad to call you at standard local rates or free of charge.

With CloudTalk’s international numbers feature, you can acquire phone numbers from more than 160 countries around the world. So if your company operates in several countries, each country can have its own phone number (e.g. US numbers in the USA, British numbers in the UK, etc.) which allows you to provide your clients with services from familiar numbers.

gif köp internationella nummer

Det är helt upp till dig ifall du väljer Internationella nummer med geografiska koder (t.ex. 01 för Paris, 020 för London, osv.) eller icke-geografiska koder. Nummer med geografiska koder tenderar att vara tydligare och mer bekanta för kunderna eftersom de genast vet att samtalet kommer att debiteras till en lokal taxa, vilket eliminerar osäkerheten.

Använd internationella nummer och gör din kundsupportlösning effektivare för internationella inkommande samtal. Det är också ett billigare alterantiv för att ta emot internationella samtal.

Expandera globalt

Få lokala eller avgiftsfria telefonnummer från flera länder eller portera dina befintliga telefonnummer. Med den här funktionen kan du utöka ditt team av agenter och bli en global leverantör med bättre kundsupport.

Med CloudTalk kan du dirigera internationella nummer var som helst i landet, så att du kan utöka din kundbas utan att behöva flytta ditt kontor.

160+ international numbers set you global

Illustration av instrumentpanelen

Kundsupportlösning med geografiska telefonnummer

Dirigera inkommande samtal från vissa regioner eller länder till rätt agent eller grupp av agenter baserat på deras kvalifikationer, expertis och språkkunskaper.

Genom att dirigera samtalen till den mest optimala agenten förbättrar du kvaliteten på din service, kundnöjdheten och gör det möjligt för dina agenter att effektivt tillgodose kundernas behov.

Samtalsstatistik per telefonnummer

I CloudTalk kan du filtrera samtalsstatistik efter telefonnummer. Med omfattande statistik för specifika telefonnummer kan du optimera arbetsflödena i ditt callcenter, t.ex:

 • Förbättra agenternas prestanda
 • öka försäljningen och minska kostnaderna för ditt företag
 • Förbättra processerna för kundsupport och öka den totala kundnöjdheten.

Baserat på dessa mätvärden kan du fatta bättre affärsbeslut.

Om du till exempel har e-handel i två (eller flera) länder kan du visa separat samtalsstatistik för varje land och till och med för varje telefonnummer inom landet.

Find out why are international numbers a great choice when obtaining a business phone number:

YouTube video

Köp och inställningar av internationella nummer

Det går snabbt och enkelt att skaffa internationella nummer – i CloudTalk-gränssnittet kan du kontrollera vilka internationella nummer som är tillgängliga, köpa dem och börja använda dem direkt.

När du har köpt ett internationellt nummer kan du anpassa inställningarna utifrån ditt företags behov för att förbättra kundupplevelsen.

 • Ringinställningar – det inkommande samtalet kan ringa till en grupp av agenter eller en utsedd agent. Den här funktionen gäller även för fax och avancerad uppringningsplan.
 • Omdirigering av samtal – när alla agenter är upptagna kan du omdirigera dina samtal till ett annat telefonnummer eller röstbrevlåda eller spela upp ett fråvaromeddelande med möjlighet att ringa tillbaka (sekvensen av steg är upp till dig).
 • Välj dina öppettider för ett visst telefonnummer, inklusive meddelanden som ska spelas upp utanför dessa tider.
 • kundhälsningar och särskild information (t.ex. dina kontaktuppgifter).

Att använda internationella telefonnummer ger långsiktiga ekonomiska fördelar eftersom de är effektiva i hanteringen av inkommande internationella samtal och minskar antalet obesvarade samtal.

Dessa funktioner kan vara intressanta för dig:

 • Interaktiv Telefonsvarare (IVR) – Denna användbara funktion ger dig förmågan att skapa en IVR meny med flera nivåer för att guida uppringaren genom olika alternativ och se till så att de alltid kopplas till rätt avdelning, försäljare eller försäljningsgrupp.
 • Callback – Inga fler obesvarade eller missade samtal. Med CloudTalk kan du automatiskt ringa tillbaka dina kunder.
 • Call flow designer – Om du behöver skapa mer komplexa samtalsscenarier baserade på dina affärsbehov kan du använda den lättanvända funktionen call flow designer.
 • Samtalsköer– Skapa anpassade samtalsköer. Inkommande samtal sorteras i samtalsköer baserat på fördefinierade regler och styrs till tillgängliga agenter i rätt grupp. Personliga meddelanden är också tillgängliga.
 • SamtalsInspelning – När du använder CloudTalk kan du spela in dina samtal. When the call is over, you can listen to it directly from your browser anytime, anywhere.
 • SMS/Textmeddelanden – Med den här funktionen kan du skicka personliga meddelande eller allmänna notifikationer till dina kunder och på så vis effektivisera ditt kontaktcenter.

KOM I GÅNG

Koppla samman agenter, kunder och annan programvara i molnet

Upptäck hur CloudTalk kan ge dig oöverträffad kontroll över dina kunders upplevelse och börja matcha deras förväntningar redan idag

Endast företagsmailadresser är tillåtna Ett fel har inträffat vid kontrollen av e-postmeddelandet Ett fel har inträffat