logo zapier

Zapier callcenter-integration för CloudTalk

Med Zapier kommer ni kunna ansluta CloudTalk till mer än 1500 appar och automatisera era dagliga arbetsflöden.

Zapier-integration för CloudTalk

Integrate CloudTalk with Zapier och automatisera era dagliga arbetsflöden Med Zapier kommer ni att kunna ansluta CloudTalk till mer än 1500 appar. Zapier fungerar som en brygga mellan olika applikationer och låter er initiera samtal, skicka aviseringar och uppdatera kontaktuppgifter, förutom hundratals andra möjligheter.

För varje inkommande eller utgående samtal kan ni ställa in en Zapier-trigger. Du kan skicka ett e-postmeddelande till en kund, lägga till en rad i Google Sheets, samla in en biljett i en av era favorit Helpdesk-program eller uppdatera kontaktinformation i ert CRM. All relevant information om samtalet, inklusive inspelning, röstbrevlåda och URL, är tillgänglig för er när ni skapar zaps på Zapier.

Vanligaste Zaps:

 • Skapa en samtalslogg i Google Sheets för varje samtal som görs och tas emot i CloudTalk
 • Skapa eller uppdatera en kontakt i Highrise från ett samtal registrerat i CloudTalk
 • Få en push-avisering i Pushbullet för varje nytt röstmeddelande som tas emot i CloudTalk
 • Lägg till uppringande CloudTalk-kunder i en Mailchimp-lista
 • Skapa Zendesk-biljetter från nya CloudTalk-samtal
 • Skicka SMS till kunden efter att ett samtal har gjorts i CloudTalk (t.ex. med eventuella samtalstaggar)
 • Skapa ett nytt ActiveCampaign-erbjudande för samtal som tas emot i CloudTalk

Utlösande faktorer

Dina Zaps kan triggas av:

 • Skapa/uppdatering av kontakt
 • Utfört samtal
 • Skickat/mottaget SMS

De utlösande händelserna innehåller all relevant data om det utlösande objektet så att ni kan använda dem i era arbetsflöden.

Kontakttrigger

Kontakttriggern innehåller all tillgänglig data om er kontakt i CloudTalk, såsom namn, telefonnummer, e-postadresser, etc.

Den här triggern används oftast för att synkronisera er kontaktlista från CloudTalk till en utomstående applikation som CRM, ett marknadsföringsautomatiseringsverktyg och andra.

Samtalstrigger

Samtalstriggenr innehåller all tillgänglig data om ett samtal som gjorts via CloudTalk, såsom telefonnummer, varaktighet, väntetid, samtalstaggar och anteckningar, etc.

Den här triggern används oftast för att exportera samtalsloggar till era rapportverktyg, CRM eller e-handelsverktyg så att ni får en 360° överblick över era kunder.

SMS-trigger

SMS-triggern innehåller information om det SMS som skickats eller tagits emot via CloudTalk. Du kan använda SMS-text, agenten som har skickat meddelandet och telefonnummer i era Zaps.

Denna trigger används oftast för att lagra textmeddelanden i era andra verktyg såsom ett CRM för att få en 360° överblick över era kunder eller för att skicka aviseringar om inkommande meddelanden via Slack.

Åtgärder

Dina Zaps kan också utlösa åtgärder i CloudTalk som:

 • Skapa/uppdatera kontakter
 • Skapa/uppdatera kontaktaktiviteter
 • Skicka SMS

Kontakt– och kontaktaktivitets-åtgärder används vanligtvis för att importera data från era CRM-/e-handels-/marknadsföringsverktyg till CloudTalk för att förse era agenter med aktuell, relevant information om era kontakter.

Att ha all relevant kontaktinformation i CloudTalk förenklar samtalen för era agenter, vilket resulterar i högre första samtals-lösning och kundnöjdhet.

Så aktiverar du Zapier

Besök helt enkelt vår app i Zapier och börja bygga fantastiska Zaps. Alternativt kan ni använda våra Zap-mallar med några vanliga Zaps förbyggda åt er.

KOM I GÅNG

Koppla samman agenter, kunder och annan programvara i molnet

Upptäck hur CloudTalk kan ge dig oöverträffad kontroll över dina kunders upplevelse och börja matcha deras förväntningar redan idag

Endast företagsmailadresser är tillåtna Ett fel har inträffat vid kontrollen av e-postmeddelandet Ett fel har inträffat