Wallboard liten

Wallboard – få en livebild av vad som händer i ditt callcenter moln

wallboard

Få en livebild av vad som händer i ditt callcenter molnet som visas på skärmarna. Med Wallboard kan du optimera agenternas produktivitet, minska väntetiderna och omedelbart tillgodose uppringarens behov, vilket gör att de blir nöjdare.

Låt dina agenter se aktuell information om ditt callcenter moln för att öka effektiviteten och produktiviteten.

CloudTalks wallboard visar en tydlig översikt över olika uppgifter om ditt molnbaserade callcenter på LCD-skärmar i realtid. Du kan ändra vilken information som visas utifrån dina aktuella behov.

Om du till exempel bestämmer dig för att visa resultaten från dina mest produktiva agenter kommer du att motivera dina kollegor att arbeta för att öka sina prestationer. Att dela med sig av individuell statistik och gruppstatistik stärker bevisligen samarbetet i teamet. Med hjälp av wallboard kan du fatta bättre datadrivna beslut som i slutändan leder till nöjdare kunder.

Beslut i realtid

Wallboards kan anpassas och konfigureras för att uppfylla dina krav. Med rätt data i handen har cheferna omedelbar tillgång till nyckelfaktorer som kan hjälpa dem att fatta mer välgrundade beslut i realtid.

Mätvärden som visas på wallboards

Genom att visa kvantitativa KPI-värden (Key Performance Indicators) kan du optimera den aktuella statusen för ditt molnbaserade callcenter. Du kan konfigurera vilka mätvärden som ska visas – kanske vill du bara visa den aktuella situationen eller situationen under de senaste 5, 15, 30 eller 60 minuterna. Varje mätning visar också i vilken utsträckning dina fördefinierade målvärden uppfylls.

De vanligaste tillgängliga mätvärdena för callcenter moln inkluderar:

 • Average wait times: Displays average speed to answer time in minutes
 • Average abandonment call rate: Displays total number of calls abandoned before the caller is connected to the agent
 • Maximum wait time: Displays the longest wait time in minutes
 • Number of callers on hold: Displays the number of callers currently waiting to be connected to a live agent
 • Service level: Displays the percentage of incoming calls answered below your designated threshold. You can choose to display this information in numbers or in a graph
 • Number of inbound calls
 • Agents: Displays actions taken by selected agents – the name of the agent, number of answered calls, current call duration
 • Call queue statistics: Displays key metrics of selected call queues – name of the call queue, number of callers currently on hold, average wait time, average abandonment call rate in the queue
 • Call queue calls: Displays current call data by selected call queues – the name of the group, number of answered calls, number of active calls, number of live agents

Utforska varje hörn av din wallboard

Dashboard illustration

Motivera dina agenter

Negativa nyheter minskar produktiviteten och ökar personalomsättningen. Du kan dock välja vilken information som ska visas på väggtavlor och vara tillgänglig för dina agenter. Istället för att visa data om otillfredsställande prestationer hos agenterna kan du motivera dina agenter genom att visa dem resultaten från deras mest produktiva kollegor

Gamify ditt callcenter

Gamification blir en alltmer populär metod i callcenter, eftersom den främjar sund konkurrens mellan agenterna och förbättrar prestationen. Med resultat som publiceras på väggtavlor kan nya agenter få en bättre bild av din företagskultur och snabbare passa in i callcentret.

Få information oavsett var du befinner dig

När wallboards är strategiskt placerade kan du se dem bokstavligen från varje stol. Detta innebär att dina callcenteragenter enkelt kan se aktuella nyheter om ditt företag eller aktuell data och statistik.

Utnyttja alla fördelar som wallboards erbjuder – minska kostnaderna och effektivisera arbetsflödena i ditt callcenter moln. Tänk alltid på rätt målgrupp och övervaka faktorer som är användbara för agenter och chefer så att de kan fatta bättre beslut. Detta hjälper dig att göra din verksamhet mer effektiv. Du kommer också att förbättra agenternas produktivitet, få en bättre överblick över den aktuella situationen i callcentret, minska väntetiderna, hantera kundproblem omedelbart och öka den totala tillfredsställelsen hos både kunder och agenter.

Publish daily results of your best-performing agents on wallboards and watch your call center performance sky-rocket.

Dessa funktioner kan vara intressanta för dig:

 • IVR – This popular call center feature helps with guiding the caller through different options and make sure they are always directed to the right department, agent or group of agents.
 • Call Statistics – CloudTalk is a truly data-based call center analytics software. Complex statistics on calls, agents and call queues all in one place. 
 • Emotion Analytics – Emotion Analytics is nowadays one of the top trends in analytics and data collection.

Vill du veta mer om Wallboard-funktionen?

Fyll i vårt formulär för att få en kostnadsfri provperiod nedan och prova CloudTalk idag. Behöver du hjälp av våra experter? Ring oss på +421 2 212 93 555 eller skriv ett e-postmeddelande till hello@cloudtalk.io

KOM I GÅNG

Koppla samman agenter, kunder och annan programvara i molnet

Upptäck hur CloudTalk kan ge dig oöverträffad kontroll över dina kunders upplevelse och börja matcha deras förväntningar redan idag

Endast företagsmailadresser är tillåtna Ett fel har inträffat vid kontrollen av e-postmeddelandet Ett fel har inträffat