תמחור לכל עסק, בכל שלב

Try any plan free for 14 days. No hidden fees.

חיוב חודשי

אין חוזה

חשבון שנתי

חיסכון של עד 25%

יורו

דולר אמריקני

$

Starter

$30

$25

למשתמש/לחודש
מחויב מדי שנה

למשתמש/לחודש
מחויב מדי חודש


תכונות

 • שיחות נכנסות ושיחות בתוך החברה ללא הגבלה שיחות נכנסות חינם אינן זמינות במידה ותבחרו מספרי מדינות מסוימים שהינם בעלות גבוהה.
 • לחצו כדי להתקשר
 • ניתוב שיחות אוטומטי
 • אפליקציה לנייד
 • תורי שיחות ללא הגבלה
 • מספרים בינלאומיים
 • (מעל 160 מדינות)

התחילו נסיון בחינם

Essential

$40

$30

למשתמש/לחודש
מחויב מדי שנה

למשתמש/לחודש
מחויב מדי חודש


תכונות

 • כל התכונות הקיימות בתכנית Starter, בנוסף…
 • ניתוח מתקדם עם היסטוריה בלתי מוגבלת
 • לוח מחוונים לקוחות בזמן אמת
 • אינטגרציות למערכות אחרות
 • API פתוח
 • ניתוב מבוסס מיומנויות
 • תורים חכמים
 • SMS / הודעות טקסט
 • אוטומצית זרימת עבודה

התחילו נסיון בחינם

Expert

$60

$50

למשתמש/לחודש
מחויב מדי שנה

למשתמש/לחודש
מחויב מדי חודש


תכונות

 • כל התכונות הקיימות בתכנית Essential, בנוסף…
 • אינטגרציה של Salesforce
 • חייגן עוצמתי, חייגן חכם
 • ניטור שיחות (התערבות בשיחה, לחישה בשיחה)
 • לוחות קיר
 • המרת דיבור לטקסט
 • הזדהות חד פעמית (SSO)
 • יצואן SQL
 • שיחות בו זמנית ללא הגבלה

התחילו נסיון בחינם

מותאם אישית

צרו קשר
כדי לקבל הצעה
מותאמת אישית


תכונות

 • כל התכונות הקיימות בתכנית Essential, בנוסף…
 • הטמעה מותאמת אישית
 • שיחות יוצאות ללא הגבלה (תעריפים קבועים)
 • אבטחה ברמת הארגון
 • תמיכת מפתח
 • דוחות מותאמים אישית
 • SLA – הסכם רמת שירות

בקשו הצעת מחיר

צריכים עזרה בבחירת הפתרון הנכון?

תאמו פגישה מהירה עם המנהלים שלנו כדי לראות מה הכי מתאים לכם.

מהימן על ידי

סקירת תמחור מפורטת

Starter Essential Expert Custom
Price per user per month (billed annually) 25 30 50 contact us
Minimum number of users 1 1 1 1
Maximum number of users unlimited unlimited unlimited unlimited
Phone number included in the plannbsp;  Free inbound calling is not available in case you select certain high cost country numbers.
1 standard local number freenbsp;
1 standard local number freenbsp;
1 standard local number freenbsp;
1 standard local number freenbsp;
Price of each additional number per month from 6 € from 6 € from 6 € from 6 €
Price of SMS messaging per message per message contact us
Maximum number of callers in queue unlimited unlimited unlimited unlimited
Free inbound calls & internal calls
(toll-free excluded)   Free inbound calling is not available in case you select certain high cost country numbers.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Storage for recordings 1 month unlimited unlimited unlimited
Price of outbound calls per min per min per min contact us

השוואת חבילות

השוו בין החבילות ומצאו את החבילה המתאימה לכם

Voice features Starter Essential Expert Custom
Call queuing Create customized caller queues. Inbound calls are sorted in caller queues based on pre-defined rules and steered to available agents within the right group. Personalized messages are available as well.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Call recording CloudTalk can automatically make a recording of all inbound calls. Once the call ends, you can listen to it directly from your internet browser anywhere and anytime. Improve customer interactions by monitoring your team’s calls.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Internal calls / Extensions Each user, agent, caller queue or department has their own personalized number or extension. This will allow you to reach anyone in your company or seamlessly route a call to a different agent.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Voicemail Create personalized greetings or group voicemail messages. If the caller leaves a voicemail, you can listen it directly from the internet browser from anywhere and anytime.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Mobile app
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
International numbers Possibility of using international phone numbers (with geographic and non-geographic presets) from more than 60 countries worldwide. By using international numbers, your foreign customers can call you for standard local fees or for free.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Toll free numbers By using Toll free telephone numbers, customers can call you for free or at a discounted price. This gives you a competitive edge for your customers.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Short numbers Get a five-digit phone number 16 xxx, 17 xxx or 18 xxx.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Number porting CloudTalk allows you to use your existing phone numbers by porting them to CloudTalk.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Fax to email Do you want to use fax services? Do not hesitate to contact us and we’ll activate the service right away.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Business hours Define your business hours and decide when you are available for receiving calls. Outside of these hours, you can choose a special personalized absence message, redirect calls to a different phone number or answering machine or even use various combinations.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Personalized greetings & music Initial greeting is your first interaction with clients. With CloudTalk, you can create personalized greetings played to the caller based on specific situations (outside business hours, on-hold, etc.)
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Internal phone number tags Does your company use several phone numbers? Give them a tag so that your employees and agents immediately know what number the client dialed and how to adjust their approach.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
SMS / Text messages Send your customers personal messages or general notifications and make your contact center much more effective. Automatic text messages save time and facilitate the work of your agents.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Conference calls Improve teamwork with conference calls. You can schedule conference calls easily in a couple of minutes and invite external contacts, e.g. your clients, suppliers, etc.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Call masking
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Intelligent call routing
Automated Call Distribution (ACD) Automated smart and efficient distribution of inbound calls based on all available data to make sure that callers are always directed to the most qualified agent or agent group.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Call Flow Designer With our Call Flow Designer feature, you can manage your inbound calls coming to the call center step by step.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Go-To CFD Feature The Go To action lets you send any action in your call flow to an already created action. It also lets you send callers to an action in another number’s call flow.
nbsp;
nbsp;
Caller-based routing Smart routing of inbound calls based on the caller’s phone number with your custom criteria.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Preferred agent Set a preferred agent for each client so that their calls are always directed to the right person. The customer constantly communicates with the same agent, which makes your customer support more personalized, efficient and pleasant.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Automatic outbound caller ID CloudTalk allows you to set an outbound caller ID automatically based on the call destination country. Your clients abroad will receive a local phone call instead of an international one.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Ring groups Make sure that customer calls ring multiple or all agents at once. This will shorten the response time and improve your customer support.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Automated call redirection With our business phone system, your clients will always reach you. CloudTalk allows you to automatically redirect incoming calls to a selected phone number each time your agents are busy or unavailable during business hours.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Interactive Voice Response (IVR) menu Create your multi-level IVR menu to guide the caller through different options and make sure they are always directed to the right department, agent or group of agents and receive relevant information through customized messages.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
VIP Queues Make your VIP customers feel special when trying to connect your contact center. When using the VIP queue, you always give the priority to the customers which matter the most to your business.
nbsp;
nbsp;
Skill-based routing Inbound calls can be automatically routed to a specific agent based on their fit and skills required by the caller. You can easily assign skill levels to your agents.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Smart routing contact us contact us contact us
Productivity
Ring on speakers Reduce the risk of accidental missed calls with the ″Ring on Speakers″ feature.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Voicemail by email
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Click to Call Dial any phone number on the web with a single click.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Desktop notifications When an incoming call comes in, we will automatically alert you with a notification to instantly know who is calling.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Callback If there are any unanswered phone calls, CloudTalk can automatically call your customers back.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Smart detection of resolved missed calls Learn which of your missed calls were and were not resolved by your agents thanks to the Smart detection feature.
nbsp;
nbsp;
Call tagging Call tagging will allow you to sort calls into categories and quickly identify what type of call is it.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Mandatory tagging CloudTalk offers the option to force your agents to add tags after a call is finished.
nbsp;
nbsp;
Comment on calls You can add call notes during or after your call. The only thing you have to do is to click “Save” and CloudTalk will take care of the rest.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Custom fields Create custom fields to add relevant customer information and data essential for your business.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Contact tagging Apply customized tags to your contacts to help you search and sort contacts into categories and quickly identify each contact by their tag.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Real-time customer card Your agents can see all caller information displayed in one place. During the phone call, they can instantly look at the client’s history of interactions, orders, chat or notes. This allows them to deliver top-notch customer service.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
After-call work Use the After Call Work feature and allow your agents to complete all follow-up tasks after a call has ended.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Blacklist Build your blacklist with unwanted phone numbers. Eliminate incoming calls that are not relevant to your company, such as robots or spammers.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Transfer Thanks to our Call Transfer feature, you can easily and quickly transfer callers over to another extension, agent or group.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Speech to text CloudTalk speech recognizer helps you convert your calls to text and facilitate search in your recordings.
contact us contact us
Smart dialer Smart dialer automatically compiles a list of numbers and lets you automatically call through them with a single click.
nbsp;
nbsp;
Power dialer Power dialer allows you to increase efficiency and the number of calls you make. When an agent is available, CloudTalk automatically dials the next call in line.
nbsp;
nbsp;
Integrations
Contact importer
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Contact history Complete customer interactions history always within easy reach. We will automatically display previous calls, orders, chats or notes, so agents don’t have to look them up in multiple systems.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Shared contacts Compile all your contacts in a single contact list. Integrations will help you import contacts from several sources into CloudTalk. This will make your workflows even more efficient.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Contact details before picking up the call Personalize your communication with clients from the very beginning. We will show you the name of the caller, their phone number and much more even before the call connects.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Create tasks directly from CloudTalk Add new contacts, create tickets, tasks or edit orders in your CRM, helpdesk or e-commerce solution directly in CloudTalk. Streamline your workflows with our effective solution for customer calls.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
API Integrate CloudTalk with your external systems. With integrations, you can import and export contacts and regularly download history of phone calls, orders, tickets, etc.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Workflow Automation Workflows Automation can come in handy if you wish to get things done automatically in CloudTalk.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Access to developer API support
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Integrations CloudTalk can be easily integrated with your CRM, e-commerce or helpdesk tools. Your agents will see all customer data in one place. This will allow them to deliver better and quicker service.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Salesforce Service Cloud integration
nbsp;
nbsp;
Salesforce Sales Cloud integration
nbsp;
nbsp;
Statistics and monitoring
Call statistics Track the performance of your call center. CloudTalk is a truly data-based system. Complex statistics on calls, agents and call queues all in one place. Make smart decisions based on relevant data.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Advanced analytics with unlimited history
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Call monitoring (Call barging, Call whispering) Have a comprehensive overview of your phone calls anytime you need. Get information on your agents’ calls and optimize your customer service.
nbsp;
nbsp;
Agent reporting A simple access to agent statistics directly in CloudTalk to help you improve your customer service and rank each agent based on their performance.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Real-time client dashboard Monitor your call enter activities in real time. All important data on inbound calls and agent productivity are always at your disposal, always up-to-date.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
CSAT Score You can focus on worldwide metrics and statistics like First call resolution or Average call duration, you can have the best productivity tools but what matters is the human factor on your customer support and sales department.
in progress in progress
Wallboard Get a live picture on what’s going on in your cloud call center displayed on monitors. Wallboard will allow you to optimize agent productivity, reduce waiting times and immediately address the caller’s needs, improving their satisfaction.
nbsp;
nbsp;
Custom reporting Need more than our standard CloudTalk statistics? Use filters to view data as you see fit (e.g. by agent, phone number, queue or timeframe). This will generate reports that are relevant to your business.
nbsp;
Utilities
Security Reliable and safe operation of your business phone system. Your data and VoIP services are safe with us. All CloudTalk data are stored in modern safe data centers with 24/7 monitoring.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Online user management You can add new users into your call center, modify their details and remove agents who no longer work with you. There’s no need to contact us, you can do everything related to agent management yourself, with no hassle.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Unlimited concurrent calls CloudTalk does not limit your concurrent calls. You can handle as many inbound and outbound calls as you like, all at the same time.
nbsp;
nbsp;
Responsive web admin CloudTalk is accessible from all kinds of devices. Web interface automatically adjusts to your device’s resolution - be it a laptop, PC, tablet or smartphone.
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Single Sign-On (SSO) We support many different Single Sign-Ons (SSOs) e.g. Google, Okta, Onelogin...
nbsp;
nbsp;
SQL Exporter SQL Exports
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Customer support
Help center access
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Email support
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Phone support
nbsp;
nbsp;
Onboarding coach
nbsp;
nbsp;
Dedicated account manager
nbsp;
SLA
nbsp;

שימו לב כי המחירים שלנו הינם ללא מע"מ. מע"מ יחויב ללקוחות האיחוד האירופי בהתאם לתעריפים הרלוונטיים של מדינת החברות שלהם, אלא אם יסופק מספר מע"מ תקף. למידע נוסף, בדקו את הנושאיםתמחור מספרי טלפון גיאוגרפיים וכיסוי מדינה עבור מספרי טלפון.

יש לכם שאלות נוספות?

אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע לכיסוי של CloudTalk או למספרי הטלפון, אנא צרו קשר בכתובת

איך עובדת תקופת הניסיון בחינם?

כל שעליכם לעשות הוא לשלוח לנו את פרטי הקשר שלכם ואנו נשלח לכם גישה לגרסת ניסיון בחינם של CloudTalk ללא כל התחייבות. תוכלו להתחיל מיד לבצע שיחות טלפון עם CloudTalk.

מהם מחירי השיחות היוצאות שלכם?

כל חבילה כוללת מספר מקומי או מספר חיוג חינם אחד ללא חיוב. מחירי השיחות היוצאות משתנים, אנא צרו קשר לפרטים נוספים.

מי נחשב משתמש?

המשתמשים עובדים עבור החברה שלך ומתקשרים עם הלקוחות הקיימים והפוטנציאליים שלך. תוכלו להוסיף או להסיר משתמשים בכמה לחיצות בלבד בכל זמן שתצטרך. משתמש יכול להיות סוכן, מפקח, אנליסט, מנהל וכו'.

Can I change my subscription plan anytime?

Plans billed annually can only upgrade to a higher tier plan (e.g. From Essential to Expert). It’s not possible to downgrade on annual billing.

האם אוכל להשתמש ב- CloudTalk לפעילויות נוספות?

בהחלט. ניתן להשתמש ב-CloudTalk בדרכים רבות ושונות, בין אם זה שירות לקוחות, מרכז תקשורת, מערכת טלפון וירטואלית או מוקד טלפוני פעיל. הפתרון שלנו מושלם עבור חברות המפעילות מספר אתרי מסחר אלקטרוני בו זמנית וזקוקות לתמיכת לקוחות נפרדת עבור כל אתר מסחר אלקטרוני.

מה לגבי אבטחת נתונים?

אבטחת הנתונים שלכם היא בראש סדר העדיפויות שלנו. CloudTalk משתמשת במרכזי נתונים של צד ג' בעלי תעודות סטנדרטיות בתעשייה (Tier III+ או IV, ISO 27001, PCI-DSS). כל המתקנים כוללים הגנה פיזית. הגישה לממשק מתבצעת באמצעות חיבור SSL מוצפן. תוכלו למצוא מידע נוסף בעמוד שלנו המוקדש לאבטחה.

Do you provide discounts for new customers?

Yes, if you sign up for CloudTalk 12 months in advance, you will get more than 30% discount on the price of your package.