Playvox@2x

שילוב מוקד טלפוני עבור Playvox

שפרו את איכות המוקד הטלפוני שלכם והעצימו את צוותי שירות הלקוחות שלכם עם הפתרונות המקיפים ביותר לאבטחת איכות ואופטימיזציה של סוכנים.

גלו את מלוא הפוטנציאל בכל עובד ובכל אינטראקציה עם אינטגרציה של Playvox ו-CloudTalk.

ספקו שירות לקוחות ברמה עולמית

ייעלו את כל מידע השיחות בניהול כוח העבודה שלכם ושלטו בפעולות שלכם עם ראייה כוללת. עם מידע אופטימלי, מערכת ניהול כוח העבודה שלכם יכולה לחזות במדויק, לתזמן ולנטר את כוח העבודה בזמן אמת.

האינטגרציה של CloudTalk ו-Playvox הופכת את תהליך הבטחת האיכות לאוטומטי ומסייעת לכם לזהות ולתקן בעיות לפני שיהיה מאוחר מדי. כשכל המידע בהישג ידכם, האינטגרציה מאפשרת לכם לערב, לפתח ולאמן את העובדים שלכם כדי לשמור על איכות מעולה במוקד הטלפוני שלכם.

סקירת אינטגרציה

האינטגרציה שלנו מאפשרת לכם להפוך את התהליכים האיכותיים ואת תכנון המשאבים לאוטומטי, תוך מתן תובנות לגבי האופן שבו הצוות שלכם משקיע את זמנו והיכן הם נאבקים.

האינטגרציה חולקת מידע שיחות עם Playvox, כגון:

  • זמן מענה ראשון
  • זמן המתנה
  • זמן טיפול
  • זמן שהושקע לאחר סיום שיחה
  • משך השיחה
  • פרטי הסוכן שענה לשיחה

כיצד להגדיר אינטגרציה של CloudTalk + Playvox

עיינו במאמר שלנו לגבי הגדרת בסיס הידע של Playvox ו-CloudTalk והתחילו לעבוד עם האינטגרציה העוצמתית הזו תוך מספר דקות.